BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine ÖZGÜN KAVAZ, Şeyma AYDIN GÜNDÜZ
MAKİNE VERİLERİNİN DEPOLANMASI VE İZLENMESİNİ SAĞLAYAN YAZILIM UYGULAMASI
 
Günümüz teknolojilerinde Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilecek makinelerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Hızla gelişen endüstri çağında, makinelerin veri takibinin sağlanması ve veri depolaması kullanıcıların işini kolaylaştırmaktadır. Çalışmalar kapsamında ‘ERP ve MES sistemlerine, makineden aktarılan verilerin akışını sağlayan Durma Connect ve verilerin izlenebilirliğini sağlayan Data Tracking Uygulamasının Geliştirilmesi’ projesi ile kullanıcılara daha etkin bir çözüm sunulur. Sac işleme makinelerinde toplanan verilerin ERP ve MES sistemlerine entegre edilerek veri takibi sağlanır. Makinede gerçekleşen form işlemlerinin ve bu esnada meydana gelen tüm durumların kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve izlenmesi mümkün olmaktadır. Mevcut sistemde kullanıcılar veri takip işlemlerini manuel olarak sürdürürken, Durma Connect uygulamasının geliştirilmesi ve makinelere entegre edilmesiyle dijitalleşme için önemli bir adım atılmış olacaktır. Durma Connect ve Data Tracking uygulamasıyla ile makinenin verileri bulunduğu ağ içerisinde daha güvenli şekilde depolanarak, kullanıcıya verilerine erişim imkânı sunmaktadır. Makine verilerinin depolanması ve izlenmesini sağlayan Durma Connect ve Durma Tracking uygulaması kullanıcının kendi ağ yapısında bulunan sunucusuna istek göndererek ve bu isteklere yanıt vererek işlem döngüsünü sürdürür. Makineden depolanan tüm verileri istenilen model yapısı ile sorgulayabilmek mümkündür. Makineden sunucuya aktarılan verileri entegrasyon yapısında kullanmaksızın sadece izleme yapabilmekte olanaklar arasındadır. Birden fazla imkân sunan uygulama, kullanıcının Endüstri 4.0 yapısına dahil olmasına ve dijitalleşmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, Veri Takibi, Makina,ERP-MES Haberleşmesi 


Keywords: