BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oktay ÖZTÜRK, Alper ÖZCAN
MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE İDEOLOJİ TESPİTİ
 
Bir kişinin politik görüşü kullandığı sözcüklerden ve kurduğu cümlelerden anlaşılabilmektedir. İdeoloji tespiti uzun zamandır çalışılan zorlu ancak önemli bir problem olmuştur. Politikacılar gibi belirli gruplar ve kuruluşlar akıllıca veya ileriye dönük kararlar almak için kişilerin siyasi görüşlerine göre hareket etmektedir. Daha önceki günlerde halkın fikirlerini toplamak için yoğun anket çalışmalarına ihtiyaç duyulmuş olup, vatandaşların siyasi eğilimlerini analiz etmek oldukça zahmeti ve zor bir süreç olmuştur. Örneğin, insanların anketlere katılım sağlarken anonim olmadıklarında sorulan sorulara verilen cevapların taraflı veya çekimser olduğu görülmüştür. Bu sebeple klasik anket yöntemlerinin sonuçları tartışmaya açıktır. Günümüzde sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının metinleri erişilebilir veri kaynakları haline gelmiş olup, politik araştırmalarda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Twitter gibi sosyal medya platformlarında kişiler kendi politik görüşlerini paylaştıkları yorumlar ile yansıtmaktadır. Duygu analizini başarılı bir şekilde modelleyen son çalışmalardan ilham alarak, bir cümle ile ortaya çıkan politik görüşü belirlemek için Ideological Books Corpus (IBC) adlı veri kümesi üzerinde doğal dil işleme yöntemlerini kullanarak gereksiz kelimeler, noktalama işaretleri silinip Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT), Long Short Term Memory (LSTM), Support Vector Machine (Destek Vektör Makineleri), Decision Trees (Karar Ağaçları) ve Naive Bayes Classifier yöntemlerini uyguluyoruz. Sonuç olarak, BERT yönteminin kullanmış olduğumuz diğer yaklaşımlardan F1-skoru performans metriği bağlamında daha üstün performans verdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdeoloji Tespiti, BERT, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi 


Keywords: