BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf FEDAİ
LASER METAL BİRİKTİRME (LMD) YÖNTEMİNDE AKILLI SİSTEMLER YARDIMIYLA ÜRETİMDEKİ GEOMETRİK HATALARIN GİDERİLMESİ İÇİN PARAMETRE KONTROLÜNÜN İNCELENMESİ
 
Lazer metal biriktirme (Laser Metal Deposition-LMD), içine metal tozunun enjekte edildiği bir ergiyik havuzu oluşturularak parçaların katman katman üretildiği imalat yöntemidir. Yöntem, metalden yapılmış üç boyutlu bileşenleri basma potansiyeline sahiptir. Yeni geometriler ancak çok fazla proses anlayışı, deneyimi ve uzun test aşamalarıyla hatasız olarak üretilebilir. İşlem kontrolünün zorluğundan kaynaklanan sebeplerle karmaşık geometriler ve ince yapılar henüz istenilen şekilde gerçekleştirilememektedir. Çok karmaşık şekilli parçaların, yüksek geometrik ve boyutsal kalitede imalatı için günümüzde yaygın olarak kullanılan YSA destekli parametre kontrolüyle yapılabilir. Fiziksel öngörülerin ve süreç parametrelerinin insan deneyimi ile birleştirilerek optimize edilmesi için yapay zekanın sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, sensörlerden elde edilen verilere, insan deneyiminin eklenmesiyle oluşturulan akıllı bir sistemin, insan müdahalesi olmadan adaptif bir kontrol yöntemiyle çalışma esnasındaki optimum üretim parametrelerinin oluşturması amaçlanmıştır. Çalışmada, bir algoritma dahilinde sensörlerden elde edilen verilerle yapay zekanın kendi kendine öğrenmesi sağlanarak, dikdörtgen, üçgen, yıldız vs. gibi farklı geometrik şekillerin keskin köşelerindeki katman kalınlığının sabit tutulması amaçlanmaktadır. Böylece üretim sürecindeki geometrik sapmalar sadece otomatik olarak düzeltilmekle kalmaz, bir sonraki proses için analiz edilir ve dikkate alınır. Çalışma; proses planlama, sensörlerin ve ölçme yöntemlerinin öğrenilmesi, deneme deneylerinin yapılması, belirlenen algoritmalar dahilinde başlangıç deneylerinin yapılması, deney sonuçlarından elde edilen verilerle akıllı sistemin oluşturulması, sistemin sensörlerle bağlantısının yapılarak gerçek deneylerin yapılması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, kontrol deneylerinin yapılması ve sonuçların çıkartılması aşamalarından oluşmaktadır. Bu makale, planlanan çalışmanın bir ön değerlendirmesidir. ORCID NO: 0000-0003-4546-8830

Anahtar Kelimeler: Eklemeli imalat, Lazer Metal Biriktirme, Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon 


Keywords: