BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolga BEKLER, Alper DEMİRCİ, Feyza Nur BEKLER
KUZEYBATI ANADOLU AYVACIK EDREMİT BÖLGESİ YEREL DEPREM AKTİVİTESİNİN İZLENMESI VE YERALTI YAPISININ GÖRÜNTÜLENMESİ
 
Edremit Körfezi, Ayvacık yarımadası ve çevresini kapsayan sismolojik çalışmada kurulmus 13 istasyon başta olmak üzere 6 sabit AFAD, 5 sabit Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (COMU) / Kandilli Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve 7 sabit KRDAE istasyonu off-line ve real-time verisi yardımı ile üst ve orta kabuk sismik hız yapısı modellenmektir. İlk adımda yerel fayların etkisindeki mikrodepremler dahil sismik aktivite 2017 Ayvacık depremleri (an deprem Mw=5.4) sonrası gözlenmiştir. P ve S-dalgaları seyahat süreleri veri tabanı oluşturularak farklı araştırmacıların önerdiği kabuk modelleri de dikkate alınarak yerel kabuk modeli elde edilmiştir. Oluşturulan veri tabanında bulunan 1,432 depreme ait 17,174 P ve S-dalga fazı varış zamanı okuması (picking time) yapılmıştır. Bu zaman okumalarından 10,689 P-dalgası, 6,485 S-dalga fazı varış zamanı değerleri elde edilmiştir. Bölgede uzanan aktif yapıların genellikle KD-GB veya DKD-BGB uzanımlı sağ yanal doğrultu atımlı faylar oldukları da görülmektedir. Stres yitimlerinin hem zamana hem de konuma göre gösterdiği farklı ortamdaki gerilme halinde önemli bir değişim olduğuna işaret etmektedir. Bölgedeki jeotermal aktivite de dikkate alındığında, stres yitimlerindeki ani yükselişin gözenek basıncının artışı ve fiili normal streslerin düşmesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Yerel deprem tomografisinden elde edilen düşük Vp/Vs anomalileri yerel özellikteki çatlaklı, kırıklı (Ayvacık yarımadası ve Edremit Körfezi boyunca) yapılarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle Ayvacık yarımadası Tuzla baseni ve Edremit Körfezi Kuzey kesiminde 15 km’ye kadar ulaşan derinliklerde alanda Vp hızlarında düşük değerler elde edilmiştir. Vp/Vs hız oranında ise aynı bölgede daha derinlere yaklaşık 20 km’ye kadar uzanan yüksek Vp/Vs değerleri gözlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-9475-8626

Anahtar Kelimeler: Ayvacık, Tomografi, Jeotermal, Deprem 


Keywords: