BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan Egemen BAŞAR, İlyas Devran ÇELİK, Soner UZUNDURUKAN
KOHEZYONSUZ ZEMİNDE MODEL TESTLER VE SINIR KOŞULLARI ETKİSİ
 
Kazıklı radye temeller, zeminin taşıma kapasitesinin yetersiz olduğu veya temel sisteminde meydana gelmesi beklenen deplasmanların izin verilen oturma değerlerini aştığı durumlarda tercih edilmektedir. Kazıklı radye temel sistemleri üstyapıdan gelen yükleri güvenli olduğu kadar ekonomik bir tasarımla zemine iletmelidir. Kazıklı radye temellerde zemin, kazıklar, radye ve üstyapı birlikte çalışmakta; sistemin nihai taşıma kapasitesi belirtilen unsurların özelliklerinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışma dört farklı durum sadece radye, kazıklı radye temel, sadece kazık ve radye temelin gömülü olmadığı kazıklı radye temel için incelenmiştir. Kazıklı radye temellerin ekonomik olarak tasarlanabilmesi için her bir yapı elemanının zeminle etkileşimi münferit olarak ortaya konmalıdır. Çalışma bu münferit yapı elemanlarını böler niteliktedir. Bu çalışmada, kum zeminde % 50 ve % 85 olarak iki farklı rölatif sıkılıkta 40 adet model test deneyleri yapılmıştır. Model temel sistemleri; sadece temel, sadece kazık ve kazıklı radye temel sistemi olarak oluşturulmuştur. Deneyler kazıklı radye temellerde temel tabanının zemin üst kotuna temaslı ve temel zemine gömülü olmak üzere iki farklı durum için irdelenmiştir. Düşey doğrultuda etkiyen ve statik artımsal yükler altında analiz edilen modellerde; Çalışmada yer alan model test tank boyutlarının 50*50*50 cm boyutlarında sınır koşullarından etkilenip etkilenmediğini irdelemek ve daha önce yapılan çalışmalarda, model test tank boyutlarının sınır koşullarına olan etkisinin belirlenmesi ve buna göre hangi tank boyutlarında bu çalışmaların yapılmasının verimli olacağı ile ilgisi araştırılmıştır. Çalışmada bahsedilen dört farklı durum için özellikle en fazla yük ve deplasman değerlerine maruz kalmış olan deneyler hem model test hemde sonlu elemanlar yöntemi ile farklı tank boyutlarında analiz edilerek yapılan deneyler esnasında model test için tank boyutunun 50*50*50 cm. olması durumunda sınır koşullarından etkilenmediği belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-8175-6923, 0000-0001-9011-4041, 0000-0003-4080-6642

Anahtar Kelimeler: Model Test, Kazıklı Radye Temel, Sınır Koşulları Etkisi 


Keywords: