BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra Gülten YALÇIN, Mustafa DAĞ, Ercan AYDOĞMUŞ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ LABORATUVARINDA FMEA RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Bu çalışmada, Kimya Mühendisliği tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri sınıfında olması sebebiyle 6331 sayılı yasa olan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile risk analizi yapılması zorunludur. Bu sebeple Karatekin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci laboratuvarında FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi analizi yapılarak mevcut risklerin en aza indirgenmesi ya da tamamen yok edilmesi çalışması yapılmıştır. Çalışma öncesi anket soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 140 sorudan oluşmaktadır. Laboratuvarda çalışan hocalara gerekli bilgi verilerek bu anket sorularını çalışma ortamında kullandıkları cihazların olduğu bölümde cevaplamaları istenmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre tanınmış ve sonrasında anketler geri alınmıştır. Yapılan incelemede Laboratuvarda mevcut risklerin, puan olarak 100’den fazla çıkan soruları tespit edilmiştir. Puan olarak fazla çıkan soruları içeren riskler için önleyici faaliyet çalışması yapılmıştır. Son olarak öğrenci laboratuvarındaki iyileşme oranları hesaplanmıştır. En yüksek riske sahip bölgeler sırasıyla “Tehlikeli kimyasal atıkların sürekli depolanmaması” , “Depolama alanlarına yetkili personel girmemesi” , “Gaz ile çalışan cihazların güvenilir olmaması”, “Tüm alet ve gereçlerin kullanımında hijyen şartlarının sağlanmaması” , “Acil durum eğitim eksikliği” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Atıkların uygun şekilde etiketlenmesi ve uzun süreli bekletilmeden ilgili firmalara teslim edilmesi” , “Güvenlik uyarı işaretinin konulması”, “Uygun detektörlerin eklenmesi ve gazla çalışan cihazların güvenilir cihazlarla donatılması ” , “Laboratuvarda çalışanların cihaz ve alet bakımında hijyen konusunda eğitilmesi” , “Tüm çalışanlara komisyon tarafından periyodik eğitim semineri verilmesi” önerilmiştir ve sırasıyla %99,8 , %99,8 , %41,7 , %42,9 , % 99,2 iyileşme oranları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kimya laboratuvarı, FMEA risk değerlendirmesi, laboratuvar güvenliği 


Keywords: