BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra Gülten YALÇIN, Mustafa DAĞ, Ercan AYDOĞMUŞ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM OFİSLERİNDE FMEA YÖNTEMİ İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Bu çalışmada, Kimya Mühendisliği Bölüm katında mevcut sınıf, ofis, çay ocağı, asansör, koridor ve tuvaletlerde FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Hazırlanan anket soruları bölüm çalışanlarına verilmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre sonrasında anketler geri alınarak risklerin belirlenmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonrası birimlerde görülen risklerin, puan olarak 100’den fazla çıkan soruları tespit edilmiş olup risk önleme faaliyet çalışmaları için personele tekrar anket dağıtılarak önleyici faaliyetler yapılmıştır. Bu çalışma ile iyileşme oranları hesaplanmıştır. En yüksek riske sahip bölgeler sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olmaması” , “Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılmamış olması” , “Kullanılan kablolu aletlerin dağınık olması”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olmaması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların sabitlenmemiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin yüksek olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılmaması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli yapılmaması” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olması” , “Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılması” , “Kullanılan kablolu aletlerin düzenlenmesi”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların sabitlenmiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanmaması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin düşük olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli yapılması” ile önerilmiştir ve sırasıyla %37,5 , %14,4 , %17.14 , %27,7 , % 17,14, %13,3, %2,2, %23,3, % 3,3 İyileşme oranları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: üniversite ofisleri, FMEA risk değerlendirmesi, çalışan güvenliği 


Keywords: