BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba ÜSTÜN TOPAL
KENT ATLASI VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÖRNEĞİ
 
Günümüzde büyük bir hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak kentsel mekanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler özellikle son yıllarda birçok kentin karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Bu değişim ve dönüşümler yaşanırken içinde yaşadığımız çevreler, pek çok çevre sorunu ile mücadele içine girebilmektedir. Bu da doğru kentsel müdahalelerin gerekliliğini ve önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda arazi kullanımı/arazi örtüsü değişikliklerinin izlenmesi, sorunların etkin şekilde ele alınması ve buna yönelik doğru kararların verilmesi için, önemli bir gerekliliktir. Türkiye’nin en yüksek nüfuslu kenti olan İstanbul, kentsel yapılaşmanın hızla arttığı bir metropoldür. Birçok kentten daha yüksek nüfuslu ilçelere sahip olan İstanbul’un en yüksek nüfuslu ilçelerinden biri olan Başakşehir, son yıllarda kentsel yapılaşma alanlarıyla dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki kullanımı/arazi örtüsü değişimleri izlenmiştir. Bu kapsamda Copernicus Arazi İzleme Hizmeti veri portalında sunulan Urban Atlas (Kent Atlası) verileri kullanılmıştır. Çalışmada 2012 ve 2018 yıllarını kapsayan veriler ArcGIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ortamında işlenerek bu yıllar arasındaki değişiklikler değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Başakşehir'de 2012-2018 yılları arasında önemli arazi örtüsü değişiklikleri olduğunu göstermiştir. İnşaat alanlarının %347 arttığı, hızlı transit yolların %643 arttığı, süreksiz yüksek yoğunluklu kentsel dokunun %41 arttığı, buna karşılık ise tarıma elverişli arazilerin %15 azaldığı, otsu bitki örtüsü ile kaplı alanların %15 azaldığı, meraların %19 azaldığı belirlenmiştir. Çalışma, hızla değişen ve gelişen kentsel bölgelerde, arazi kullanımı ve planlama stratejileri hakkında doğru kararlar alabilmek için kent atlası gibi kaynakların nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışma kapsamında, kent planlamasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-9687-927X

Anahtar Kelimeler: Kent atlası, Arazi kullanımı, Planlama, Başakşehir, Türkiye. 


Keywords: