BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlker Tahir ÜNLÜ
İZOLELİ ÇATI SİSTEMİ KIŞ BAHÇESİ TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ PROJESİ
 
Bu çalışmada dizayn edilen termal izoleli çatı sistemi ile birlikte daha iyi ısı geçirgenlik katsayısı değerinin elde edilmesiyle ev içinde ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tüketim miktarında azalma hedeflenmiştir. Bunun için daha iyi izolasyon sağlayan Alüminyum profil kesit dizaynı, PVC profil ve fitil dizaynı, ön taşıyıcı, kiriş, arka taşıyıcı, ara kayıt, taban profili, direk ve kapak dizaynları ve kalıp tasarımları yapılmıştır. Çatı dizaynına ilave olarak alttan yalıtımın sağlanması için taban profili ve bağlantı parçaları dizaynı yapılıp bu sayede hem hatalı zemin montajından kaynaklı hataları önlenmesi ve hem de zeminden ısı kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Mevcut durumda izoleli çatı sistemlerinde ön taşıyıcı profili içine statik olarak dayanımının arttırılması için çelik profil çakılıyordu. Fakat bu profil ağırlığını arttırdığından dolayı şantiyede kurulum sırasında zorluklara sebep oluyordu. Yeni çalışma ile birlikte lazer kesim bağlantı parçalarının dizayn edilmesi ve bu sayede çatı statik değerlerinin arttırılarak profil içi çelik ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında kavramsal tasarım oluşturulması, 3 boyutlu katı model resimlerinin hazırlanması, malzeme ve hammadde belirlenmesi, tasarımı tamamlanan parçaların prototip üretimi, rüzgar direnç testi, su sızdırmazlık testi çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmada; Hazırlanan 3D configratörden alınacak CNC makine kodlarının hazırlanması ve testleri. Prototip imalatı; çizilen bir projenin üretiminin tamamlanması, bu üretim süreci ve ürünün incelenmesi. Ürün teknik dokümanlarının oluşturulması, statik tabloların oluşturulması, kullanılabilirlik matrisi hazırlanması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzoleli çatı, rüzgar direnç, su sızdırmazlık 


Keywords: