BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan ATEŞ, Erhan AKMAN, Nasır ÇORUH
İHA YAPIMINDA MODÜLER YAKLAŞIM
 
İHA’ların, günümüzde sivil, askeri, bilimsel vb. pek çok farklı kullanım alanı bulunmaktadır. Maliyet ve geliştirilebilirlik açısından İHA’larda tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi modüler platformlar şeklinde geliştirilebilir. Modüler İHA platformu yaklaşımı ile, farklı durum ihtiyaçlarına göre farklı modüllerin kullanılabilmesi, ortak gövde modülü sayesinde hem doğrusal hem dikey uçuş profili çeşitliliği sağlayabilmesi ve buna bağlı olarak dikey veya doğrusal uçuş durumunda farklı verimlilikte uçuş süreleri elde edilebilmesi avantajları sağlanılabilmektedir. Bu çalışmada, modüler İHA yaklaşımı ile özellikle afet bölgelerinde, arama-kurtarma görevleri, ilk yardım malzemesi taşıyabilme gibi fonksiyonları sağlayabilen, coğrafi yüzeylerin farklılıklarına, deprem, sel gibi farklı doğal afetlere göre farklı modüllerle konfigüre edilebilen, dikey kalkış, doğrusal uçuş yapabilen bir İHA tasarımı gerçekleştirilmiştir. Modüler tasarım için temel gövde yapısı üzerinde dikey kalkış ve doğrusal uçuş yapabilmesi için bileşenlerin etki altındaki kuvvetler göz önünde bulundurularak tasarımları ve analizleri(Ansys ile) gerçekleştirilmiştir. Analiz için toplam ağırlığı 1 kilograma kadar olan standart bir multikopter model göz önüne alınmıştır. Multikopter modelin yapısına uygun şekilde modüller ve bağlantı yerleri tasarlanmıştır. Doğrusal hareket için analiz programı sonuçlarına göre NACA 2410 profilinin kullanımı tercih edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu, ilk multicopter tasarımına ek modüller ile 1.6 kilogram ağırlık ile, 0.4 kilograma kadar faydalı yük taşıyabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca uçuş süresi dikey profilde 15 dakika iken doğrusal profilde 30 dakika olacağı hesaplanmıştır. Modüler yapı ile ihtiyaçlara göre hem dikey kalkış ve doğrusal hareket sağlayacabilecek bir İHA yapısı, hem sadece multikopter veya sabit kanatlı İHA olarak konfigüre edilebilen bir İHA yapısı elde edilmiştir. ORCID NO. 0000-0001-5855-2009

Anahtar Kelimeler: Modüler, İHA, Drone, Analiz, Ansys 


Keywords: