BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemal Hakan TEKİN, Kıvanç İLHAN
İÇ MEKANDA SANAT VE TURİZM BAĞLAMINDA "ARTS HOTEL İSTANBUL" ÖRNEĞİ
 
İç Mimarlık kavramı, bireysel ya da toplu yaşam alanlarını daha konforlu, daha estetik ve ilgili mekanlarda yaşayacak kişilerin bir çok kriterini gözeterek yapılan ve hayat kelitesini yükseltmeye dayalı düzenlemeler anlamına gelmektedir. Mekan ise, insanı çevreden ayıran ve içinde eylemlerin sürdürülmesine elverişli bir boşluk anlamında kullanılırken, günümüzde ise mekan artık sadece barınma gibi fiziksel eylemleri değil, psikolojik, sosyal ve düşünceye dayalı eylemleri , aynı zamanda estetik, hayalgücü ve entellektüalite gibi kavramları da içermektedir. Hemen hemen her alanda multidisipliner bir anlayışın hakim olduğu günümüzde, bu eylemlere sanat ve tasarımı kapsayan ifade biçimleri de dahil olmaktadır. Günümüzde, sadece sanatçı atölyeleri ve sergi salonlarında görülebilen geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip, belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımı ve sanat eseri ile duygusal bir bağ kurulan, ve bunun temel bir gereklilik olduğu bir sanat anlayışı şekillenmeye başlamıştır. Çalışmamızda amacımız, farklı bakış açılarına, farklı hayat görüşlerine sahip insanların konakladığı mekanlar olan otellerde özgün sanat eserlerinin kullanımı, sanatla toplumun her kesimini buluşturma çabalarının bir yansıması olan “Arts Hotel İstanbul” örneği başta olmak üzere, bu anlayışı benimseyen farklı işletmelerin izlerini sürerek, sanatın toplu kullanım alanlarında kullanımının turizm üzerindeki etkisini incelemek, otellerde alelade ve gelişigüzel kullanılan görsel malzemeden farklı olan özgün sanat eserlerinin yarattığı avantajlara değinerek, sanatın toplumun her kesimiyle buluşması konusuna dikkat çekmek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: SANAT TARİHİ, TURİZM, GÖRSEL SANATLAR, İÇ MİMARLIK, TURİZM. 


Keywords: