BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Doğukan YILDIZ, Birgül AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ, Alp Tekin ERGENÇ
HİBRİT BİR TAŞIT TAHRİK SİSTEMİNDE İÇTEN YANMALI MOTOR İLE ELEKTRİK MOTORUNUN ŞANZIMAN GİRİŞİNE GÜÇ İLETİMİ İÇİN AKTARIM SİSTEMİ TASARIMI
 
Küresel ısınmanın etkilerinin yoğun olarak gözlendiği günümüzde, karbon salınımı ise ana gündem maddesi olmuştur. Bu noktada kara taşıtları bu salınımın önemli bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı emisyon kısıtlamaları getirilmiştir. Araştırmacılar, içten yanmalı motorların birim kilometre başına daha az CO2 üretmeleri için yoğun çaba harcasa da, düşürülen emisyon sınırları yakın gelecekte sağlamanın yolunun hibridizasyondan geçtiği aşikârdır. Hibrit araçlarda güç iletimi temelde seri hibrit , paralel hibrit ve güç paylaşımlı hibrit olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Hibrit güç iletim sistemlerinde içten yanmalı motor doğrudan güç iletimine katkıda bulunabilir veya bağımsız çalışabilmektedir. Bu noktada önemli olan gerek içten yanmalı motor gerekse elektrik motorunun sorunsuz bir şekilde şanzımana veya doğrudan tekerleklere tork iletmesini sağlamaktır. Bu çalışmada deneysel olarak bir süreç tasarlanarak, elektrik motorundan şanzımana tork iletimi zincir-dişli mekanizması ile gerçekleştirilmiştir. İçten yanmalı motordan otomatize şanzımana hareket iletiminde kullanılan kuru tip baskı-balata sistemi yerine, kısmı kavramanın ve tam kavramanı elektronik sinyaller ile kontrol edilebileceği bir elektromanyetik kavrama kullanılmıştır. Elektrik motorunun şanzıman girişine içten yanmalı motordan bağımsız hareket iletebilmesi için tek yönlü kavrama kullanılmıştır. Bu kavrama ile elektrik motorunun içten yanmalı motoru döndürmesinin önüne geçilmiş, her iki kavrama ile bağımsız güç iletimi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada ise süreci deneysel doğrulamak için sistem tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hibrit Taşıtlar, Güç İletimi, Elektromanyetik Kavrama, Zincir-dişli, Tek Yön Kavrama 


Keywords: