BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet ULUSLU
FARKLI TİP FR4 KAPLAMALAR İÇİN ISM BAND ANTEN TASARIM VE ANALİZİ
 
Bu çalışmada W LAN sistemlerimde sık lıkla kullanılan, ISM bandına tekabül eden 2,4 GHz frekansında çalışabilen papyon yama anten, değişik yama malzemeleriyle MATLAB 2021a programı kullanılarak tasarlanmış ve elde edilen anten performansları kıyaslanmıştır. Yama antenleri, küçük boyutları, düşük ağırlıkları, düşük maliyetleri ve yüksek kazançları nedeniyle gelişmiş kablosuz iletişim sistemleri alanında çok kullanışlıdır. Yama antenleri herhangi bir şekilde tasarlanabilir ve genellikle mümkün olduğu kadar küçük bir boyut alır. Boyutu ve ağırlığı azaltılmış modern telekomünikasyon ekipmanı nedeniyle küçük boyutlu yama antenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı yama malzemeleri kullanılarak anten tasarlama, ilgili programın (MATLAB) 2021a versiyonu ile birlikte pakete dahil olmuş olan yeni bir geliştirmedir. Bu bilgi ışığında, farklı yama ve zemin tabaka malzemeleri için MATLAB (matrix laboratory) programı kullanılarak papyon yama antenin performansı üzerine henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, 2,4 GHz bandında çalışan FR-4 dielektrik malzemeli bir papyon yama antenin farklı yama ve zemin malzemeleri için performans analizi MATLAB programı ile yapılmıştır. Kullanılan antenin boyutları optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Belirlenen 5 farklı türde yama malzemeleri ile aynı tasarım boyutuna sahip antenlerin her biri için ayrı grafiklerle 2,4 GHz bandında çalışabildikleri ve en iyi geri dönüş kaybının alüminyum iletkeni kullanılarak elde edildiği, bakır iletkeni ile tasarlanan anten ise en iyi yönlendiricilik kazancına sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ISM bant, yama anten, FR-4, MATLAB tasarım 


Keywords: