BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih ERCAN, Rahmi GÜÇLÜ
FARKLI TASARIM METOTLARI UYGULANMIŞ İNSANSIZ SUALTI ARACININ HİDROSTATİK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, farklı tasarım metotları uygulanarak elde edilen iki farklı insansız sualtı aracı modelinin, PLA (Biopolimer Polilaktik Asit) malzemesi kullanılarak, belirlenen derinlikte maruz kaldığı hidrostatik basınç etkisindeki sualtı gövdesinde meydana gelen deformasyonların incelenmesi ve hidrostatik basınç altındaki modellerin birbirleriyle kıyaslanması incelenmiştir. İnsansız sualtı aracı, günümüzde, otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla önemini artırmıştır. Otonom sistemlerin yaygınlaşmasının sebepleri olarak, görevin zor veya tehlikeli olması durumunda kullanılabilmesi, insan kaybının önüne geçilebilmesi, daha uzun süreli görev yapabilme imkânı ve insanın ulaşamayacağı yerlerde görev imkânı sunabilmesidir. İnsansız sualtı aracı, su altında birçok farklı görevde kullanılabilmektedir. İnsansız sualtı aracı, su altında farklı zorlanmalara maruz kalmaktadır. Bu zorlayıcı etkiler, derinliğe bağlı hidrostatik basınç, deniz ve sulardaki minerallerden kaynaklı malzemede korozyon etkileri, dalga hareketleri, haberleşme, sızdırmazlık ve enerji olarak gösterilebilir. Bir sualtı aracının tasarımını belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi hidrostatik basınç etkisidir. Hidrostatik basınç, aracın derinliği arttıkça artmaktadır ve aracın gövdesine basınç uygulayarak, araç üzerinde zorlanmalara maruz bırakmaktadır. Yapılan tasarımlar, hidrostatik basınca karşı emniyetli olmalıdır. İnsansız sualtı aracı, biyomimetik yönteminden yararlanılarak tasarımları yapılmıştır. İlk model, vatoz balığı modelinden yararlanılmış, ikinci model ise torpido modelinden yararlanılmıştır. Araç gövdesinde, PLA malzemesi kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, tasarımı yapılan iki model üzerinde parametrik bir çalışma yapılarak, farklı derinliklerde hidrostatik basınca karşı statik analizleri gerçekleştirilmiştir. Aracın çalışma derinliği, parametrik çalışma sonucunda, iki modelin ortak çalışabilecekleri azami derinlik 100 m olduğu belirlenmiştir. 100 m derinlikte iki modelin karşılaştırılması sonucunda, torpido modelinin hidrostatik basınca karşı daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-0540-3699

Anahtar Kelimeler: İnsansız Sualtı Aracı, Biyomimetik, Hidrostatik Basınç, Emniyet Katsayısı, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Otonom Sistemler, PLA 


Keywords: