BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun DOBA KADEM
FARKLI MEMBRANLI LAMİNASYONLU KUMAŞLARDA DİKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Kumaş kalitesini etkileyen önemli unsurların başında üretim parametreleri ve uygulanan terbiye işlemleri gelmektedir. Kumaşların kullanım alanı dikkate alındığında performans kalitesiyle ilişkili özelliklerinden biri de kumaşın dikilebilirliğidir. Dokuma kumaşlarda dikilebilirlik özelliğinin verimliliği, dikiş iğnesinin kumaş içerisinden geçerken atkı ve çözgü ipliklerinin birbirinden ayrılmasına ve bu sayede dikişin kumaşa zarar vermeden oluşmasına bağlıdır. Dikiş iğnesi batış kuvveti, dikiş prosesinin bir sonucu olarak meydana gelen ölçülebilir bir değerdir. Bir kumaşın dikilebilirliği, kumaşın ham maddesinin türü, sıklığı, gramajı, kumaş yumuşaklığı, kumaşa uygulanan terbiye işlemleri vb. ile ilgilidir. Dikilebilirliği uygun olan kumaşlar genel olarak dikiş işlemi ile montaj kolaylığı sağlayabilen kumaşlardır. Kumaşların dikilebilirlik değerleri ve iğne batış kuvvetleri, L&M Dikilebilirlik Test Cihazı ile tayin edilebilmektedir. Dikilebilirlik test cihazı ile iğne batış kuvveti ölçümü yapılmaktadır, dikiş ipliği kullanılmadan dikiş iğnesinin kumaşa batışı için gereken kuvvet gf cinsinden ölçmektedir. Test edilecek her kumaş için 35 mm x 350 mm ebatlarında 5’er adet atkı ve çözgü numunelerinin her birinden 2’şer ölçüm yapılmaktadır. Bu çalışmada, polyester zemin kumaşına farklı membranlarla laminasyon işlemi yapılmış ve laminasyonlu kumaşların L&M Dikilebilirlik Test Cihazı kullanılarak iğne batış kuvvetleri ve dikilebilirlikleri deneysel olarak tespit edilmiştir. Referans kumaş ve laminasyonlu kumaşların dikilebilirlik sonuçları birbirleri ile kıyaslanmıştır. Çalışmada cihazda kullanılan 90/14 numara dikiş iğnesinin hızı 100 batış/dk olarak ayarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laminasyon, Dikilebilirlik, Membran, İğne batış kuvveti 


Keywords: