BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice VAROL ÖZKAVAK, Selim BACAK
FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNDE FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PLA VE ABS MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI ÖZELLİKLERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
 
Sanayi sektöründe son yıllarda gelişen imalat teknolojileri arasında katmanlı şekilde üretim yapan Eklemeli imalat (Eİ) ön planda tutulmaktadır. Eriyik yığma modelleme (FDM) yöntemi ucuzluğu ve kolay uygulanabilirliği açısından yaygın kullanılan eklemeli imalat, bu yöntemlerden birisidir. FDM imalat yöntemi ile üretilen parçalar birçok endüstride (başlıca uzay ve havacılık, otomotiv, biyomedikal, savunma sanayi, enerji sektörü gibi) yaygın kullanım alanına sahiptirler. Bu nedenle FDM teknolojisinin geliştirilmesi bu alandaki çalışmalara konu olmuştur. FDM teknolojisi ile üretilen parçaların mekanik özelliklerini geliştirmek için FDM işlem parametrelerinin optimizasyonuna ve üretim sonrası ısıl işleme başvurulmaktadır. Isıl işlem, çalışmalara konu olan ve özellikle çekme dayanımı parametresinde denenmeye başlanmış bir yöntem olarak literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada %100 ve %20 doluluk oranına sahip olacak şekilde üretimi yapılmış piyasada çok kullanılan iki adet malzeme seçilmiştir. PLA için 190°C ve 210°C, ABS için 230°C ve 250°C yazma sıcaklıkları seçilen malzemelerden yapılmış numunelerin çekme dayanımlarına ısıl işlemin etkisi incelenmiştir. PLA ve ABS malzemeler için 100°C ve 130°C de bir saat ısıl işlem uygulanmıştır. Çalışma sonunda her iki malzemenin üretim parametresi olan basım sıcaklık değerleri artıkça çekme dayanımlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Isıl işlem uygulanan numuneler ile uygulanmayanlar kıyaslandığında; PLA malzemede ısıl işlem sonrası, her iki sıcaklık derecesinde çekme dayanımlarında düşüş olduğu gözlemlenirken, ABS malzemede artış gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: FDM, PLA, ABS, Isıl işlem, Çekme dayanımı 


Keywords: