BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuz TUNÇEL
ERİYİK YIĞMA MODELLEMESİ YÖNTEMİYLE 3D BASILMIŞ POLİETİLEN TEREFTALAT GLİKOL MALZEMESİNİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, polietilen tereftalat glikol (PETG) malzemesinin 3B baskı ile üretimindeki sertlik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. 3B baskı, günümüzde malzeme mühendisliği alanında önemli bir üretim yöntemi haline gelmiştir ve bu nedenle PETG malzemesinin sertlik özelliklerinin optimize edilmesi, endüstriyel uygulamalarda büyük önem taşımaktadır. Deneyler, uluslararası standart ASTM D2240-15'e uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Bu standart, sertlik ölçümünün standartlaştırılmasını sağlayarak sonuçların güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasını amaçlamaktadır. Numuneler ise eriyik yığma modellemesi yöntemi kullanılarak 3B yazıcı ile üretilmiştir, bu da 3B baskının PETG malzemesinin sertlik özelliklerine etkisini doğru bir şekilde değerlendirmemize olanak tanımıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 3D baskı sürecindeki farklı parametrelerin (katman yüksekliği, doluluk oranı ve yazdırma sıcaklığı) PETG malzemesinin sertlik özellikleri üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde araştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Taguchi L16 deney tasarımı kullanılmış ve bu parametrelerin farklı seviyeleri titizlikle incelenmiştir. Taguchi L16 tasarımı, üç ana parametre ve her biri dört farklı seviyeden oluşan bir deney planını içermektedir. Bu temel parametreler, katman yüksekliği (0.1-0.4 mm), doluluk oranı (%60-100) ve yazdırma sıcaklığı (220-250 °C) olarak belirlenmiştir. Deneyler sonucunda, sertlik özelliklerini objektif olarak değerlendirmek amacıyla Shore D sertlik ölçüm yöntemi kullanılarak sertlik değerleri hassas bir şekilde elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma PETG malzemesinin 3D baskı uygulamalarında sertlik özelliklerini optimize etmek için Taguchi ve ANOVA yöntemlerini kullanmanın etkinliğini değerlendirmiştir. Optimal parametre kombinasyonlarının belirlenmesi, malzemenin farklı endüstriyel uygulamalarda daha iyi performans sergilemesine katkı sağlayabilir. Bu araştırma, 3D baskı teknolojisinin malzeme mühendisliği alanındaki önemli potansiyelini vurgulamaktadır ve bu teknolojinin daha da geliştirilmesine yol açabilir. ORCID NO: 0000-0002-6886-6367

Anahtar Kelimeler: PETG, Shore D, Sertlik, Taguchi, ANOVA 


Keywords: