BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet KAÇMAZ, Ahmet Gökhan POYRAZ
ENDÜSTRİYEL ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE HASSAS KALINLIK TOLERANSLARINA SAHİP PARÇALARIN ÖLÇÜM PROSES ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ
 
Sanayi alanında, özellikle seri kalite-kontrol uygulamalarında endüstriyel görüntü işleme tabanlı kameralı sistemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Özellikle küçük boyutlu seri üretim parçalarının ölçüsel kontrolleri, sıklıkla kameralı ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, otomotiv endüstrisinde belirli değişken boyut aralığına sahip halka tipi parçaların kalınlıklarını hassas ve seri şekilde ölçebilen bir kameralı sistem ve buna eşlik eden görüntü işleme algoritması sunmaktadır. Geliştirilen ölçüm sistemi tasarımında, keskin ve hassas görüntüleme sağlamak amacıyla telesentrik lens ve aydınlatma tercih edilmiştir. Ayrıca, sistem, iş parçalarının hızlı hareketini ve ölçülmesini mümkün kılmak amacıyla yatay düzlemde dönebilen bir cam tabla içermektedir. Kamera tarafından alınan görüntülerde ise gölgelendirme kullanılmaktadır. Bu sayede arka plan tamamen beyaz, parça ise siyah bir bölgeden oluşmaktadır. Parçanın sınır bölgelerinde ise gri bir geçiş bölgesi bulunmaktadır. İstenilen görüntüye ulaşabilmek için hem mekanik hem de yazılımsal belirli ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Ölçümlerin yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesi amaçlandığı için bir alt-piksel kenar bulma algoritması kullanılmıştır. Kenar bilgileri kullanılarak parçanın kalınlığı piksel olarak hesaplanır ve daha sonra dönüşüm faktörü kullanılarak gerçek boyutuna ulaşılır. Testlerde, ±20 mikronluk kalınlık hassasiyetine sahip bir iş parçası tercih edilmiştir. Çalışmanın kapsamı dahilinde toplamda 25 adet iş parçası, Measurement System Analysis (MSA) metodları kullanılarak ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve Metod-1 ile Metod-2 testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma endüstriyel görüntü işleme tabanlı kameralı sistemlerin seri kalite-kontrol uygulamalarındaki önemini vurgulamaktadır. Çalışma endüstriyel ölçüm ve kalite kontrol süreçlerini geliştirmeye yönelik gelecekteki araştırmalara ilham kaynağı olabilir. ORCID NO: 0009-0008-8606-3673

Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Endüstriyel Kamera, Ölçüm, Telesentrik Lens 


Keywords: