BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdi Atılgan
EKOLOJİK DENGEDE YANGIN VE AHŞAP MALZEMENİN KORUNMASINDA ÇEŞİTLİ ORGANİK KORUYUCULARIN PİROLİZ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve gelecek nice yüzyıllarda yangın ve yangının bıraktığı etkiler insan/çevre sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Orman kaynakları hızlı bir şekilde azalmakta ve azalmaya devam etmektedir. Kuraklık, iklim değişiklikleri, su kaynaklarının azalması, orman yangınları bu süreci hızlandırmıştır. Ahşap malzemenin korunmasında yıllar boyu kimyasal koruyucular kullanılmakta ve bu durum insan/çevre sağlığında ciddi anlamda olumsuzluklara neden olmaktadır. Çalışma kapsamında odun türü olarak akçaağaç (Acer platanoides) ve karaçam (Pinus nigra Arnold. (Pinaceae)) odunları tercih edilmiş, emprenye maddesi kapsamında doğal olması yönüyle deniz midyesi kabuğu (Chamelea gallina), taşsuyu, borikasit, sığla bitki ekstraktı (%3 konsantrasyonda) kullanılmıştır. Emprenye işlemi ASTM 1413 46 standardı esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Emprenye maddesi tutunma miktarı (% retensiyon), limit oksijen indeks değeri (LOI) ve çeşitli düzeydeki yangın/yanmalarda asıl parametrelerden biri olan piroliz etkisi araştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre; en yüksek tutunma(retensiyon) akçaağaç odununda borikasitte (%1.48) olarak gerçekleşmiş, en düşük tutunma akçaağaç odunu sığla yaprağı bitki ekstraktında (%0.42) belirlenmiştir. Karaçam odununda en yüksek tutunma taşsuyu emprenyesinde (%8,95), en düşük tutunma yine sığla yaprağı %3 konsantrasyondaki bitki ekstraktında (%0.32) belirlenmiştir. İstenen düzeyde piroliz işlemi limit oksijen indeksi (LOI) emprenyeli örneklerde belirlenmiş olup, akçaağaç odununda en yüksek limit oksijen indeks değeri (LOI) borikasit’te (%39,78), en düşük sığla yaprağı bitki ekstraktında (%27,15), karaçam odununda midye kabuğu çözeltisi (%3) piroliz işlemi limit oksijen indeksinde (LOI) en yüksek değeri vermiş (%41,37), en düşük piroliz işlemi LOI değeri yine sığla yaprağı bitki ekstraktında (%20.45) tespit edilmiştir. Retense miktarının artması LOI değeri üzerinde olumlu yapı sergilemekte bu durum yangın etkilerine karşı ciddi anlamda yangın geciktirici özellik sağlayabilecektir. ORCID NO: 0000-0002-5893-2113

Anahtar Kelimeler: Ahşap malzeme, emprenye, insan/çevre sağlığı, LOI, proliz, yanma. 


Keywords: