BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkan AKTÜRK, Ahmet YILMAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM OPERASYONEL VE TİCARİ ÖLÇÜM YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI
 
Doğalgaz Dağıtım sektöründe en büyük problemlerden biri sayaçların anlık ve doğru okunmasının sağlanmasıdır. “Doğalgaz Dağıtım Operasyonel ve Ticari Ölçüm Yönetim Sistemi Uygulaması” sahada bulunan diyaframlı, rotary ve türbin tipi sayaçların endeks bilgilerinin, belirlenen yöntemler ile toplanarak geliştirilen sistem ile işlenmesi ve işlenen verilerin arka plan ERP sistemine aktarılması amacıyla kurgulanmıştır. Kullanılan yöntem ile işletmeler enerji tüketilmemesi gereken zamanlardaki enerji tüketimini raporlayıp enerji verimliliği sağlamışlardır. Uygulamamız pilot olarak çalıştırılarak, doğalgaz dağıtım şebekesi üzerindeki müşterilere ait diyafram, rotary ve türbin metre tipindeki cihazların anlık ve arşiv verilerinin saatlik, günlük, aylık periyotlarda okunması, raporlanması ve arşivlenmesi sağlanmıştır. Uygulama üzerinde kullanılan standart protokoller: Modbus, M-BUS, DLMS, OMS, DSL, GSM/GPRS, RF olarak belirlenmiştir. Ayrıca gaz bileşen değerlerinin alındığı SCADA sistemleri ile entegrasyon yapılmıştır. Uygulama Hedefleri: Sayaçların doğru okunması (insan hatası olmadan), sayaçların anlık okunabilmesi ve raporlanabilmesi, enerji tüketimi kontrolü ile enerji tasarrufunun sağlanması olarak belirlenmiştir. Doğalgaz Dağıtım Operasyonel ve Ticari Ölçüm Yönetim Sistemi Uygulamasının özellikleri aşağıdaki gibidir; • Java web uygulamasıdır. • SCADA, İLMEM, SAP ISU ve EBT ile entegrasyonu yapılmıştır. • Uygulamaya ait bir veri tabanı kurulmuştur, entegrasyon ile dış sistemlerden alınan veriler bu veri tabanın da tutulmuştur. • Kullanıcılar ekrandan uygulamaya girdi oluşturacak veriler girebilmektedir. • Analiz sonuçları, tablo, grafik çıktısı olarak gösterilmektedir. • Ekranlar yetki kontrolüne göre kullanıcılara açılmaktadır. • Entegrasyon kurulan sistemlerden veriler otomatik olarak alınmaktadır. • Kullanıcı dostu ara yüzler tasarlanmıştır, kullanıcılara uygulama içerisinde yardımcı bilgilendirmeler mevcuttur. • Sistem içerisinde hiçbir kayıt silinemez, kayıtlar pasif hale getirilir, gerektiğinde bu kayıtlar sorgulanabilmektedir. • Yazılımın dil seçenekleri Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. ORCID NO: 0009-0009-6328-1819

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, Sayaç, Ölçüm Sistemi, Uzaktan Okuma, Nesnelerin İnterneti 


Keywords: