BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak KARA
DİYAFRAM YAY SLOT RADYUS DEĞERİNİN ÜRÜNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Günden güne zamanın ve maliyetin daha önemli hale geldiği, rekabetin son derece arttığı günümüz koşullarında, ürünler üstünde ufak değişiklikler ile zamandan ve enerjiden tasarruf yapılması bir zorunluluk haline dönüşmüş durumda. Kuru sürtünmeli kavramalar içinde debriyaj sisteminin en önemli parçalarından biri olan diyafram yay ile ilgili eser miktarda bir iyileştirme yapılarak üretim sürecinden zaman tasarrufu yapmak ve ürünü teknik açıdan daha iyi noktaya getirmek amaçlanmıştır. Debriyaj diski, volan ve ayna adı verilen parçanın sürtünme yüzeyleri arasında baskı kuvveti ile birlikte sürtünme yoluyla güç akışını ileten debriyaj komponentlerinden biridir. Diyafram yay, rulman hareketi ile birlikte baskı plakasının serbest kalmasına olanak sağlayan ve bu sayede diskin balata yüzeylerinden uzaklaşarak ayrılma dediğimiz durumun gerçekleşmesini sağlayan bir debriyaj sistemi elemanıdır. Bu çalışmada, ağır ticari araçlarda kullanılan debriyaj setlerinde bulunan baskı komplesinin bir elemanı olan diyafram yay adlı parçanın alternatif bir tasarımı yapılmış ve bu tasarımın 3D modellemesinin, sonlu elemanlar yöntemi ile parametrik çalışılarak analizi yapılmıştır. Yeni tasarım ve eski tasarım karşılaştırılmış ve bunun sonucunda istenen optimum tasarıma ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda diyafram yay slotlarındaki ezmelerin tasarımı slot boyunca olacak şekilde ve ezmelerin radyus ölçüsü 1.2 mm olacak şekilde değiştirilmiştir. Güvenlik katsayısı ve gerilme değerleri eser miktarda geliştirilirken aynı zamanda üretim kolaylığı sağlanmıştır. Diyafram yay tasarımında Siemens NX 8.0® üç boyutlu modelleme programı kullanılmıştır. Elde edilen tasarım ANSYS Workbench 21 R2® sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. ORCID NO: 0009-0007-1184-2536

Anahtar Kelimeler: Debriyaj, Diyafram Yay, Kuru Kavramalı Sistemler 


Keywords: