BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülnur ÖZDEMİR, Füsun DOBA KADEM
DİJİTAL BASKIDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM - PAMUKLU KUMAŞLARIN MUKAVEMETİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Pamuk küresel açıdan üretim ve tüketimde dünyada ve ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda özellikle pandeminin etkisi ile pamuk tüketimi artmıştır. Ancak pamuk üretiminde kullanılan kimyasallar ve aşırı su tüketimi ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilir yaklaşımlarla tekstil sektöründe ekolojik sorunları azaltabilme yolunda önemli adımlar atılmasına gün geçtikçe daha fazla önem verilmektedir. Tekstil sektöründe firmaların uyguladıkları sürdürülebilirlik politikaları döngüsel ekonomi ile hızlı bir şekilde artırabilecektir. Yeni nesil liflerin üretilmesi, geri dönüşüm tekstil ham madde üretimi, geri dönüşüm liflerde katma değeri yüksek geri dönüştürülmüş ürünlerin üretilmesi, atık bertarafı yerine atıkların yeniden kullanımı, temiz üretim, dijital baskı gibi uygulamaların yerine getirilmesi döngüsel ekonomiye geçişi güçlü hale getirecektir. Çalışmada kullanılan kumaşlarda atkı ipliği olarak, konvansiyonel pamuk, organik pamuk, geri dönüşüm pamuk iplikleri kullanılmıştır. Kumaşların tamamında çözgü ipliği olarak ise Ne20\2 karde pamuk ipliği kullanılmıştır. Dokuma kumaşların örgü türü 1\2 Z dimi şeklindedir. Çalışmada kullanılan kumaşlar 2017 model Picanol optimax-i kancalı dokuma makinasında dokunmuş, ön terbiye işlem aşamalarından geçirilerek dijital baskı işlemi uygulanmıştır. Dijital baskı makinesi olarak 2013 model Konica Minolta Pro1000 model baskı makinesi ile baskı işlemi yapılmıştır. Bu çalışmada sürdürülebilirliğin dijital baskı ve pamuk üretimindeki yerine dikkat çekilerek, farklı ham maddeden pamuklu kumaşların, ön terbiye öncesi ve sonrası deneysel olarak tespit edilen fiziksel özellikleri, yırtılma ve kopma mukavemeti verileri kıyaslanarak sonuçları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm Pamuk lifi, Dijital baskı, Mukavemet 


Keywords: