BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Mehmet Fatih YOLDAŞ
DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF(GFRP) VE KARBON ELYAF(CFRP) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN CHARPY DARBE DENEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Deneysel çalışmada kompozit malzemelerin kullanıldığı deniz araçları uygulamalarında cam elyaf (GFRP) ve karbon elyaf(CFRP) takviyeli kompozit malzemelerin yaşlandırma sonucu ortaya çıkan mekanik özellikleri araştırılmıştır. (0+90) tek kat yerleşim konfigürasyonlarına sahip GFRP ve CFRP kompozit numuneleri 30 ve 60 günlük periyotlarla deniz suyunda tutulmuştur. GFRP ve CFRP takviyeli kompozit numunelerin yaşlandırma öncesi mekanik özellikleri ile yaşlandırma sonrası mekanik özelliklerinin charpy darbe deneyi sonuçlarına bakılarak deniz suyu ortam etkisinin GFRP ve CFRP kompozit malzemeleri üzerindeki mukavemet özellikleri etkilerinin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Kompozitler karbon çeliğine göre çok daha yüksek mukavemet/ağırlık oranı, daha düşük bakım gereksinimi ve gövde gibi karmaşık şekiller oluşturabilme avantajlarına sahiptir. Hem GFRP hem de CFRP parçalar üzerinde mekanik davranışı gözlemlenerek uygulamalar için özellikler değiştirilebilir veya parçanın uygun hacimsel bölümü kullanılabilir. Kompozit malzemeler hafif ve korozyona karşı dirençli olduklarından havacılık ve denizcilik sanayisinde geleneksel malzemelerin yerini almaktadırlar. Deniz suyunun korozif ve galvanik etkileri olduğundan deniz araçlarının olduğu ortamda malzemenin mekanik davranışları bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu çalışmada GFRP ve CFRP kompozit malzemelerin charpy deneyi sonucu elde edilen yaşlandırma öncesi mekanik özellikleri ile yaşlandırma sonrası mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Numuneler test standartlarına kesilmiş ve ortalama 22.43 °C deniz suyunda 1440 saat bekletilmiştir. Yapılan deneyler sonucu elde edilen veriler ve mikroskobik görüntüler incelendiğinde deniz suyu difüzyon etkisinin CFRP kompozit malzemeye oranla GFRP kompozit malzemede daha fazla bozulmaya neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum CFRP kompozit malzemesinin GFRP kompozit malzemesine oranla daha sert ve dayanıklı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. ORCID NO: 0000-0001-7076-7766

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, Tuzluluk Oranı, Sıcaklık Etkisi, Mekanik Özellikler, Charpy Darbe Deneyi, Triboloji,Deformasyon 


Keywords: