BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okay ÖZÜPEK
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ VE PLANLANMASI
 
Üretim planlama süreci, üretim öncesindeki ürünün üretimi sırasında kullanılacak olan malzemelerin tedarikinden başlayarak ne kadar üretileceği ilk adımda olarak öne çıkmaktadır. Sonrasında işletme içi kapasitenin ne olacağı, üretim yapılabilmesi için makine ve üretim hattının kapasitelerinin belirlenip, işin yapılması için personel gereksiniminde hesaplanarak, en uygun iş planının hazırlanması adımıyla devam edilmektedir. Bir sonraki adımda ise işletme içi uygun makine programların belirlenerek talep edilen sipariş miktarı ve mevcut kapasite göz önüne alınarak üretim programı ve planın oluşturulması adımıyla devam edilmektedir. Tabi bu sürecin en önemli adımı olarak ta maddi, enerji, personel ve hammaddelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi faaliyetleriyle tamamlanmaktadır. Üretim gerçekleştirildikten sonra kalite kontrol, paketleme, stoklama ve ürün sevkiyatı detaylıca incelenecektir. İşletme içi kullanılan yazılım programlarının planlama ve üretim takibinin yapılmasındaki erişebilirliği avantajları ve dezavantajları değerlendirilecektir. Çalışma demir çelik sektöründe mevcut proses ve işleyişin nasıl gerçekleştiği adım adım uygulamalarıyla birlikte anlatılarak bir işletmenin siparişin alınmasından sevk edilmesine kadar olan süreci ele alınmıştır. Günümüzde ders kitaplarında anlatılan teorik bilgiler ile mevcut aktif olarak bir işletme içindeki bu alandaki yapılan çalışmalar incelenecektir. Günümüzde ders kitaplarında anlatılan teorik bilgiler ile mevcut aktif olarak bir işletme içindeki mevcut işler ve personellerin tespit edilip, bu işlem basamaklarının adım adım nasıl olması gerektiğine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, mevcut işletme içerisindeki durum ile değerlendirilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2826-0210

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik Üretim Planlama, Üretim Planlama Süreci, Demir Çelik Sektöründe Planlama, İhracat Üretiminde Planlama 


Keywords: