BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet SAYGILI
COVID-19 BİLGISAYARLI TOMOGRAFI (BT) GÖRÜNTÜLERININ BULANIK C-ORTALAMALAR YÖNTEMI ILE BÖLÜTLENMESI
 
COVID-19 virüsü 2019 yılı aralık ayından bu yana bütün dünyayı etkisi altına almış ve dünya sağlık örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bulaşıcılığının çok yüksek olması ve insanlar üzerinde farklı etkiler yaratması, üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmasını gerektirmektedir. Kimi insan COVID-19’u belirtisiz atlatırken, kimi insan da ise bu durum ölümle sonuçlanabilmektedir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre Mart 2021 itibariyle 2.6 Milyon insan COVID-19’dan dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu durum virüsün bir an önce tespit edilip, durdurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Virüsün tespiti için en sık kullanılan yöntem polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. Ancak PCR testlerinin duyarlılığı %60-70 seviyelerindedir. Bu da tanı koymak için çoğu zaman ilave testlere gerek duyulmasına sebep olmaktadır. COVID-19'un tespiti ve analizi için bilgisayar destekli birçok sistem ortaya atılmıştır. Özellikle bilgisayarlı görüntüleme teknikleri olan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve X-ray görüntüleme yöntemleri ile elde edilmiş görüntüler üzerinde yapılmakta olan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. COVID-19 virüsü bulaşmış bir kişinin akciğerleri üzerinde çeşitli anomaliler oluşmaktadır. Bunlardan en bilineni buzlu cam görüntüsüdür. COVID-19 tanısı konulurken çoğu zaman uzman hekimler tarafından BT ya da X-ray görüntüleri de istenmektedir. Bu görüntüler üzerindeki anomaliler sayesinde tanı koyma işlemi daha kolay yapılmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı da BT görüntüleri üzerinde Bulanık C-Ortalamalar yöntemi ile bölütleme yapmak ve akciğer görüntüleri üzerindeki anomalilerin daha kolay bir şekilde tespit edilmesini sağlamaktır. 20 Farklı BT görüntüsü (10 Sağlıklı- 10 COVID-19 Pozitif Görüntü) ile gerçekleştirilen bölütleme işlemleri sayesinde akciğer görüntüleri üzerindeki anomalilerin daha anlaşılır ve daha kolay tanı konulabilir hale getirildiği görülmüştür. Görüntü bölütleme işleminden önce, görüntülerin yeniden boyutlandırılması, görüntülerin tek kanallı gri seviyeye dönüşümü, gürültü giderimi gibi çeşitli önişleme yöntemleri de uygulanmıştır. Önişlem yöntemlerinin de bölütlemeyi olumlu anlamda etkilediği görülmüştür. Çalışmamızın gelecekteki hedefi bölütlenmiş bu görüntüleri kullanarak otomatik tanı koyan bir sistem oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Bölütleme, Görüntü İşleme, BT, Bulanık C-Ortalamalar 


Keywords: