BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Uğur UZMAN, Cansu ÇINARLI, Ayşe AYTAÇ
ÇOK KATLI AMBALAJ FİLM ÜRETİMİ İÇİN SÜREÇ PARAMETRELERİNİN FİLM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Ekstrüderler, polimer, gıda ve ilaç endüstrileri gibi birçok alanda kullanılan önemli eriyikten polimer işleme makineleridir. Çok katlı film üretiminde kullanılan ekstrüderler, her bir katmanın farklı süreç parametrelerinde gerçekleştirilmesine olanak tanır ve süreç verimliliğini arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Polimer kompozit filmler, dayanıklılık, hafiflik ve işlenebilirlik gibi avantajları nedeniyle günlük hayatta çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok katlı filmlerde ürünün kullanılacağı uygulama alanına göre mekanik-ısıl dayanım ve sızdırmazlık gibi özellikler istenmektedir. Polimerik film özelliklerinin geliştirilmesi için tercih edilen bir yöntem de çok katmanlı film üretimidir. Bu yöntem ile ambalaj filmi üretiminde maliyet ve performans açısından üstünlükler sağlanabilir. Çok katmanlı yapıları elde etmek için laminasyon, kaplama veya koekstrüzyon yöntemleri kullanılabilmektedir. Süreç parametrelerinin istenilen ürüne göre ayarlanması, kompozit malzemenin mekanik, ısıl ve yapısal özelliklerini belirleyerek istenilen performansı ve kaliteyi sağlamada kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada beş katlı ekstrüder makinesi kullanılarak polimer kompozit filmlerin koekstrüzyon yöntemi ile üretimi gerçekleştirilmiş, üretimde kritik parametrelerin etkilerini belirlenmesi ve en uygun değerlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seri üretimde aynı hammadde kombinasyonu ile farklı şişirme oranlarında (Blow-up-ration, BUR) ambalaj filmleri üretilmiştir. Aynı bileşimde kompozit film üretimleri BUR:2 ve BUR:3’de gerçekleştirilmiştir. Üretilen kompozit filmlere hem makine yönünde hem makine yönüne dik olacak şekilde çekme-kopma dayanımı, sürtünme kuvveti ve parlaklık testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda artan BUR oranı ile çekme dayanımının %8 oranında, kopmada uzama değerlerinde %10 oranında bir artış gözlenmiştir. Beş katlı ambalaj filmlerinin üretimindeki BUR oranındaki değişim daha yüksek dayanım ve uzama miktarına sahip filmlerin elde edilmesini sağlamıştır. ORCID NO: 0009-0001-7004-0740, 0009-0007-3821-9517, 0000-0002-9566-7881

Anahtar Kelimeler: Mekanik Özellik, Beş Katlı Ambalaj Filmi, Kalınlık, Koekstrüzyon 


Keywords: