BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan ALTAY
CERRAHİ ATIK MASKE İLE KUM ZEMİN ARA-YÜZEY DAYANIMININ İNCELENMESİ
 
Atık malzemelerin zemin iyileştirilmesinde kullanılması her geçen gün daha da popüler olarak artmaktadır. Özellikle de zeminlerin taşıma gücü ve konsolidasyon parametrelerinin iyileştirilmesi, çok fazla üzerinde çalışılan parametrelerdendir. Pandemi döneminde yoğun bir şekilde kullanılan cerrahi atık malzemelerinin önemli bir atık potansiyeli oluşturduğu bilinmektedir. Pandemi dönemi geçmiş olsa bile atık maskelerin yaşantımızda sürekli yer alacağı ve bertaraf edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Atık maskelerin çevresel etkilerini azaltmak için farklı alanlarda yeniden kullanılması, hem ekonomik hem de çevresel kirlenmenin azaltılması açısından önemlidir. Bu nedenle maskelerin küçük işlemlerden geçirmek suretiyle çeşitli geoteknik uygulamalarında kullanmanın mümkün olacağı varsayılmaktadır. Şev stabiletesi, esnek kaplamalarda temel ve alt temel zemini, dayanma duvarları ve çeşitli üst yapıların temel zemini gibi geoteknik uygulamalarında, cerrahi atık maskenin kullanılabileceği düşünülmektedir. Maskelerin, bahsi geçen bu geoteknik uygulamalarında kullanılabilmesi için, maske-zemin ara yüz etkileşimi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada zemin-zemin ve zemin-maske ara yüzey etkileşiminin incelenmesi için kesme kutusu deney aleti kullanılarak kum zemin üzerinde birtakım deneyler yapılmıştır. Deneyler 26 kPa, 52 kPa ve 104 kPa normal gerilmeleri altında ve tüm deneyler %80 sıkılıkta gerçekleştirilmiştir. Kum zemin üzerinde yapılan deneylerde maksimum kayma gerilmeleri yaklaşık olarak 4 kPa, 17 kPa ve 42 kPa bulunurken, ara-yüzeyde maskenin kullanılması durumunda maksimum kayma gerilmeleri yaklaşık olarak 2 kPa, 12 kPa ve 37 kPa olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak cerrahi atık maskenin zemin iyileştirmelerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1174-545X

Anahtar Kelimeler: Ara yüzey kesme dayanımı, Cerrahi atık maske, Kesme kutusu deneyi, Zemin iyileştirmesi 


Keywords: