BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Hayri BARAÇLI
BİLGİ MERKEZLERİNDE YEŞİL BİNA UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 
İnsanlık tarihi boyunca bilgi merkezleri olarak adlandırılan kütüphane, arşiv ve müzelerdeki materyallere büyük önem verilmiş, bu objelerin korunması amacıyla yapılar inşa edilmiş ve saklama sorunsalı üzerine çabalar sarf edilmiştir. Medeniyetler tarihi boyunca insanoğlunun eli ürünü olan bu nadide eserlerin gelecek nesillere de ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Tarihi belgeler, kitaplar, arkeolojik objeler çok kıymetli kültürel miras hazineleridir. Pek çok olumsuz risk faktörü bilgi merkezleri içeriği olan koleksiyonlara büyük zarar vermektedir. Zarar verme potansiyeli sadece yapı ve içeriğindeki koleksiyonlarla kalmayıp, çalışanlar, faydalanıcılar ve tesis yakın çevresindeki insanlar da için de tehdit oluşturmaktadır. Küresel ekonomik istikrarsızlık, dünyadaki kaynakların azalması, çevresel tehditlerin artması tüm yapılar gibi bilgi merkezleri yapılarını da değişime zorlamıştır. Yeşil binalarda alternatif alanların seçimi, alternatif ulaşım yolları, enerji kullanımı, iç ortam hava kalitesi, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması, aydınlatma gibi bir çok teknik özelliğe dikkat edilmektedir. Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapıldığından özellikle insan unsuru üzerine odaklanılmıştır. İnsan sağlığı ve güvenliğini önceleyen bilimsel çalışmalarda iki konu öne çıkmaktadır. Bunlar; Ergonomi disiplini kapsamında “YEŞİL ERGONOMİ” kavramı ile Yeşil binalarda “İÇ ORTAM KONFOR KALİTESİ”nin yeşil tasarım kriterleriyle standartlara uygun hale getirilmesidir. Endüstri mühendisliği, iş süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için bir dizi mühendislik ve yönetim prensiplerini kullanır. Yeşil binalarda, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine odaklanılmaktadır. Endüstri mühendisliği bilim alanı yeşil binaların tasarlanması, inşa edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi sırasında makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak önemli katkılarda bulunabilmektedir. Endüstri mühendisliği ve makine öğrenmesi metotları, yeşil binaların çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda amaçlanan hedeflere ulaşmalarına yardımcı sistemlerdir. Çalışma kapsamında akıllı ve sürdürülebilir binaların tasarlanmasında Endüstri mühendisliği ve makine öğrenmesi ilişkisi vurgulanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-3186-2204

Anahtar Kelimeler: Bilgi Merkezleri, Sürdürülebilirlik, Yeşil Bina Odaklı Uygulama, Akıllı binalar. 


Keywords: