BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zuhal KARAAĞAÇ, Murat ISPALARLI
BİLEŞİMİNDE CO-CR-MN-Nİ-FE GEÇİŞ METALLERİ İÇEREN SİYAH PİGMENTLER İLE GELİŞTİRİLEN BAZALT SIRLARDA PİŞİRİM SONRASI KÖPÜRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
 
Dünyadaki en yaygın volkanik kaya türlerinden biri olan bazaltın doku ve renklerinden ilham alarak tasarımları gerçekleştirilen ve sofra grubu ürünlerinde ticari açıdan sıklıkla tercih edilen bazalt görünümlü sırlı porselen sofra eşyalarının yüzey performanslarını geliştirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yumuşak porselen türünde bir mat sır reçetesine %15 oranında, nikel (Co-Fe-Ni-Cr) bileşimine sahip ve spinel kristal yapısında S1 kodu verilen siyah pigmentler ile hazırlanan bazalt görünümlü sırlarda gelen köpürme hatasına alternatif olarak farklı yapı ve kimyasal bileşime sahip siyah pigmentler için optimum kullanım oranları belirlenerek hatanın çözümlenmesi amaçlanmıştır. S1 kodlu nikel bileşimine sahip siyah pigmente alternatif olarak; alüminat ilaveli kobalt (Co-Fe-Cr) spinel yapılı S2, S3, S4 kodları verilen siyah pigmentleri ve mangan (Mn-Fe-Cr) spinel kristal yapısında S5 kodu verilen siyah pigmentler reçete bileşimine %4, %8, %12 ve %15 oranlarında ayrı ayrı ilave edilerek farklı kimyasal bileşime ve farklı kristal yapıdaki siyah pigmentler kullanılarak reçete deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Formülasyon geliştirme çalışmaları sonucunda farklı pigment türlerinin sırlı pişirim sonrası ürün yüzeyinde meydana gelen köpürme hatasına etkisi incelenmiştir. Numunelerin sırlı pişirim sonrası renk performansları spektrofotometre ile ölçülerek CIELab renk değerleri belirlenerek referans olarak belirlenen S1 kodlu siyah pigment ilavesi ile hazırlanan standart numune ile L*; beyazlık – siyahlık ve C*; parlaklık değerleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-6643-6152

Anahtar Kelimeler: Bazalt Sır, Köpürme, Mat Sır, Pigment, Spektrofotometre 


Keywords: