BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK
BAĞLANTI ELEMANININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ TEMELLİ TOPOLOJİK OPTİMİZASYONU
 
Sürdürülebilir bir imalatta, ürünün tasarımı ve geliştirilmesi, üretilmesi ve geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması faaliyetlerinde ortak çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ile birlikte var olan kısıtlı kaynakların etkin ve verimli kullanımı amaçlanmaktadır. Enerji tüketiminin düşürülmesi, karbon salınımının azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliği konuları ile ilişkili olarak imalat ve mühendislik çalışmalarında sürdürülebilirlik için optimizasyon kavramı önemli bir yere sahiptir. Daha hafif ve yüksek performanslı tasarımların üretilmesi sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. İdeal tasarımlara ulaşmak için kullanılan araçlar ve yöntemler arasında topoloji optimizasyonu da yer almaktadır. Topoloji optimizasyonu, farklı kısıtlamalara maruz kalan belirli bir yapıda en iyi malzeme dağılımının bulunmasını amaçlayan, dijital tasarımın çalışmalarının bir alanı olarak değerlendirilebilir. Topoloji optimizasyon için birçok yöntem geliştirilmiş, farklı elemanlar için uygulanmıştır. Sunulan bu çalışmada; bir bağlantı elemanına kuvvetin farklı açılarda uygulanması (çoklu yükleme durumu) dikkate alınarak sonlu elemanlar analizi temelli topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek sunulmuştur. Eşdeğer (Von Mises) gerilmesi için en yüksek değer 158,43 MPa ile 0 derecede ve en düşük değer 68,848 MPa 60 derecede görülmüştür. Oransal olarak en fazla artış %29,99 ile 60 derecede ve en az artış %18,97 ile 90 derecede görülmüştür. Toplam deformasyon için en büyük değere 0,027356 mm 0 derecede ve en küçük değere 0,005033 mm 60 derecede ulaşılmıştır. Oransal olarak en fazla artış %50,5 ile 60 derecede ve en az artış %41,11 ile 0 derecede ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-9196-0784

Anahtar Kelimeler: Yapısal Optimizasyon, Topoloji Optimizasyonu, Bilgisayar Destekli Analiz 


Keywords: