BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim ALTIN, Murat MERMER
ATOM PARÇACIKLI TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMİ OLAN ELEKTROKİMYASAL İŞLEMEDE PROSES PARAMETRELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Endüstriyel üretim teknolojilerinde tasarım detaylarının ve toleransların hassaslaşması ile birlikte yapısal tasarımın başarısı tek başına yeterli olmamaktadır. İmalat kalitesinin iyileştirilmesi ve ileri düzey işleme yöntemlerinin geliştirilmesi başlıca bir uygulama konusu olarak kendisini göstermektedir. Endüstride geometrik özellikler ve işlem zorlukları sebebiyle birçok alanda ileri düzey işleme teknolojilerinin kullanıldığı ve geliştirildiği görülmektedir. Özellikle, işlemesi zor olan geometri ve toleranslara sahip imalat ürünleri için delik delme prosesi sonrası delik iç yüzeyi ve dış çap yüzeyinde ortaya çıkan 0,002 – 0,5 mm aralığında ortaya çıkan çapaklar için talaşlı imalat sonrası özel uygulama yapılması gerekmektedir. Talaşlı İşlem sonrası delik çevresinde kalan çapaklar ileri imalat yöntemi olan ECM (Electrochemical Machining) ile giderilmektedir. Ayrıca ECM teknolojisinde kalıp teması olmadığı gibi kalıp aşınması ve istenmeyen deformasyonlar bulunmamaktadır. Elektrokimyasal işleme (ECM), bir elektroliz işlemi sırasında iş parçasının (anot) bir elektrolitik hücrede takım (katot) ile kontrollü bir anodik elektrokimyasal çözünme işlemine dayanır. Elektrokimyasal çözünme esnasında uygulanan akım, metal iyonlarını iş parçası üzerinden çözerek parça geometrisinde istenilen formun elde edilmesini sağlamaktadır. ECM prosesi özellikle hassas ve karmaşık geometrilerde, yüzeyine takım temasının istenmediği bölgelerde ve mikro talaş kaldırma işlemlerinde tercih edilir. Bu çalışmada, otomotiv endüstrisindeki özel iş parçalarının imalatında kullanılan ECM prosesinin ve prosesi etkileyen parametreleri incelenmiştir. İmalat ürünlerinde farklı çap ve uzunlukta delikler açılmakta ve delik köşelerinde istenmeyen çapaklar oluşmaktadır. Bu çapakların giderilmesi aşamasında yüzey hassasiyetini olumsuz yönde etkilenmemesi için çapak temizleme operasyonu aşamasında ECM prosesi kullanılmaktadır. ECM prosesi için özel katot tasarımları ve prosese etkiyen 8 temel parametreler incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-7017-2607

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal işleme, ECM, talaş alma, hassas yüzey, katot tasarımı 


Keywords: