BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper CANMERT, Tugay DEMİR, Fatih ÇELİK, Ceyhun DEMİR
ASKERİ GEMİLER İÇİN HIZLI KURULUM MODERNİZASYON YAPILARI
 
Savunma sanayisinde, savunma ve muharebe kabiliyetini artırılabilmek maksadı ile askeri gemiler bünyesinde modernizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu modernizasyonlar kapsamında askeri gemi bünyelerinde konuşlandırılacak olan elektro-optik göz, radar veya silah sistemleri için performans, hızlı kurulum sağlayacak ve maliyet etken olacak modernizasyon yapıları geliştirilmiştir. İlgili yapıların tasarımları esnasında, deniz platformlarına uygun konstrüksiyon tasarımları gerçekleştirilmiştir. Modernizasyon yapıları kapsamında, deniz platformlarına uygunluğunun denetlenebilmesi için konumlandırılacak mahallere ve entegre olacak sistemlerin performans gerekliliklerine uygun şartlarda 3B modellerinin oluşturulması, gemilerin seyir anında ve olası tehlike durumunda maruz kalacağı yükler altında yapısal dayanım hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen tasarımlar gemi geometrilerine sonradan eklenecek yapılar olduğu için ilgili geometrilerin yapısal bütünlüğünü bozmamak için gemi geometrisine uygun tasarımlar gerçekleştirilebilecektir. Yapılar bünyesinde konumlandırılacak olan elektronik sistemlerin çevresel koşullardan etkilenmemesi için yapı bünyelerinde kablo ve/veya hortum geçişleri için su sızdırmaz yapı tasarımları gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yapıların dış ortama montaj edilebileceği ön görülerek içinde barındıracağı birimlerin ve yapının dış ortam sıcaklığından etkilenmemesi ve iç ortam iklimlendirme sistemlerinin performansı için yapı bünyelerinde ısı transfer mühendislik hesaplamaları gerçekleştirilerek uygun izolasyon seçimi ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Askeri gemilerde konumlandırılacak olan elektro-optik göz, radar veya silah sistemlerinin hassas konumlandırılma işlemleri ise kimyasal malzemeler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Geliştirilen yapılar ile, entegrasyon süresi mevcut gemi entegrasyonlarına göre oldukça kısa sürede olacağından günümüz şartları ve gelecek dönemler de düşünüldüğünde savunma sanayi alanında stratejik açıdan hız kazandırması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Performans, Hızlı Kurulum, Elektro-Optik Göz, Radar, Silah Sistemleri, Modernizasyon Yapıları 


Keywords: