BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan YALÇINKAYA, Elif TOK, Ümit KOÇ
ALÜMİNYUM 6XXX VE 4XXX SERİSİ ALAŞIMLARIN MIG YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Alüminyum alaşımları otomotiv başta olmak üzere inşaat, raylı sistemler, havacılık gibi endüstrilerde geniş kullanım alanlarına sahiptirler. Bu alaşım grubunun hafiflik, yüksek mukavemet/ağırlık oranı, iyi korozyon özellikleri, kolay şekillendirilebilirlik ve kaynak kabiliyeti gibi özellikleri sayesinde yaygın olarak tercih edilirler. Özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda ön planda olan ağırlık azaltma çalışmaları alüminyum alaşımlarına olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Gelişen elektrikli araç sanayisi ile alüminyum döküm ve ekstrüzyon alaşımlarının bir arada kullanımını artırmıştır. Bu iki grup alaşımın bir araya getirilmesinde kullanılan hammadde ve kaynak parametreleri final ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Yapılan bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki 6082,43500 ve 46000 alaşımları ekstrüzyon-ekstrüzyon ve döküm-ekstrüzyon malzeme kombinasyonları alın birleştirmede robotik MIG yöntemiyle aynı parametreler kullanılarak kaynaklanmıştır. Kullanılan alaşım grubunun kaynaklanan malzemede mikroyapı, penetrasyon, porozite ve çekme dayanımı açısından etkileri incelenmiştir. Kaynak işlemi 1,2 mm kalınlıkta 4043 dolgu metali kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Numunelerin porozite ölçümleri ve mikroyapı analizleri NİKON marka optik mikroskop kullanılarak, penetrasyon miktarı Struers marka makroskopta, çekme testleri ise Instron marka çekme cihazında gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Döküm alaşımlı kombinasyonlarda yeterli penetrasyon sağlandığında porozite sebebiyle çekme mukavemeti değerlerinde azalma görülmüştür. 43500 ve 46000 alaşımları 480°C’de 2 saat ısıl işleme alınarak yüzey porozite incelemeleri yapılmıştır. Kaynak öncesi porozite miktarları ölçüldüğünde 43500 alaşımındaki daha yüksek olan porozite miktarı aynı şekilde kaynak bölgesine etki etmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0217-0022

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Ekstrüzyon, Döküm, MIG Kaynağı 


Keywords: