BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emel GÜLER, Hüseyin ÜNAL
AKRİLİK ETİLEN (AEM) KAUÇUĞUN REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERE VULKANİZASYON SICAKLIĞININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu deneysel çalışmada otomotiv sektöründe kullanılan Etilen Akrilik Elastomer (AEM) esaslı kauçuk malzemelerin reolojik ve mekanik özelliklerine vulkanizasyon sıcaklığının etkisi incelenmiştir. AEM kauçuğun ticari adı VAMAC olarak geçmektedir. AEM kauçuğun kimyasallara ve ozona karşı dayanımı oldukça iyi olduğundan dolayı görünür parçalarda üst kat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kauçuk hamuru hazırlanırken kauçuğun içerisine farklı oranlarda dolgu maddeleri, yağlar, antiozonatlar, pişiriciler, hızlandırıcılar, aktivatörler ve antioksidanlar gibi katkı maddeleri ilave edilmektedir. Ardından şerit haline getirilerek ortam şartlarında bir gün süre ile bekletilmiştir. Hamur halindeyken yapılan rheometre ve viskozimetre testleri pişme şartları hakkında ön değer vermektedir. Daha sonra 200x200x2 mm ölçülerinde olacak şekilde laboratuvar ölçekli kompresyon preste test plakaları üretilmiştir. Vulkanizasyon işleminin tamamlanması için sıcaklık, basınç ve zaman parametrelerinin sağlanması gerekmektedir. Preste kauçuk hamurunun vulkanizasyon sıcaklıklarının etkisini belirlemek için dört farklı sıcaklık belirlenmiştir. Pres alt ve üst kalıp sıcaklıkları 165,170,175 ve 180oC olarak seçilmiştir. Farklı sıcaklıklarda 25 dakika sabit bir süre boyunca kalıpta üretilen plakalardan standartlara uygun test numuneleri hazırlanmıştır. Vulkanizasyon sıcaklığının kauçuk malzemenin reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bunun için çekme deneyi, sertlik, yırtılma ve kalıcı deformasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda vulkanizasyon sıcaklığının artması ile vulkanizasyon süresi azalırken kopma mukavemeti, kopmadaki %uzama, yırtılma mukavemeti, sertlik ve kalıcı deformasyon oranı değerleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, vulkanizasyon, AEM, mekanik özellikler, reolojik özellikler 


Keywords: