BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sena BÜYÜKBAYRAM, Ali SÜRMEN
AKILLI ŞARJ İSTASYONLARININ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERE ENTEGRASYONUNUN İNCELENMESİ
 
Akıllı şarj istasyonlarının fotovoltaik (FV) güneş enerjisi sistemleri ile birleştirilmesi, sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı alanında önemli bir ilerleme teşkil etmektedir. Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) günümüzde enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, GES’lerin etkinliği ve enerji verimliliği sürekli olarak artırılmalıdır. Bu bağlamda, EYS olarak adlandırılan Enerji Yönetim Sistemleri ve benzeri teknolojiler, güneş enerjisi sistemlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesinde oldukça önem taşımaktadır. Elde edilen veriler, gelecekteki uygulamalar için bu sistemlerin etkinliğine ilişkin önemli tahminler yapmaktadır. Bu çalışma, PVSOL simülasyon programının kullanıldığı ve 10 elektrikli araç ile güneş enerjisi istasyonunu içeren verilere dayanmakta olup fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri ile akıllı şarj istasyonlarının entegrasyonunun elektrikli araçların şarj verimliliği ve sürdürülebilir enerji kullanımına olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Simülasyon ortamında gerçekleştirilen bu çalışma, güneş enerjisi kapasite kullanım etkinliğini artırmak, şebekenin enerji kayıplarını azaltmak ve güneş enerjisi sisteminin kararlılığını artırmak amacıyla elektrikli araçların şarj sürelerini, enerji taleplerini güneş enerjisi sistemi ile senkronize ederek şebeke üzerindeki yükü optimize etmeyi amaçlamıştır. Özellikle, Enerji Yönetim Sistemi (EYS) performansta etkileyici gelişmeler sağlamıştır. Sonuçlar, EYS kurulduktan sonra güneş enerjisi kapasite kullanım etkinliğini yaklaşık olarak %30 artırdığını, şebekenin elektrik tüketiminin ise %25 azaldığını göstermektedir. Ayrıca, şarj istasyonunun maksimum enerji tüketimi ise %15 oranında azalmıştır. Bulgular, sürdürülebilir ulaşım geçişi için akıllı şarj istasyonlarının fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri ile birleştirilmesinin kritik öneminin vurgulanmasında yardımcı olmaktadır. ORCID NO: 0009-0006-3875-159X

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şarj İstasyonu, Fotovoltaik Entegrasyon, Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Enerji Verimliliği 


Keywords: