SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selim GÜRGEN, Cennet YAMAN, Merve KAYA, Duygu DÖNMEZ, Burak ÜLGEN, M. Alper SOFUOĞLU
 


Keywords:YENİ POLİMER MATRİS KOMPOZİTLERİN MİKRO İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde adından sıkça söz ettiren polimer matrisli kompozitler, hafiflik, yüksek korozyon direnci ve yüksek mukavemet gibi özellikleri sayesinde zamanla birçok mühendislik uygulamasında metallere rakip hale gelmiştir. Özellikle biyomedikal alanında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun yanında otomotiv ve havacılık sektöründe kullanımı da oldukça yaygınlaşmıştır. Bu geniş kullanım alanından dolayı talaşlı imalatta kullanılması gereklilik haline gelmiştir. Termoplastikler sınıfında olan ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) çok uzun zincirlere sahip bir polietilen olarak tanımlanabilmektedir. UHMWPE’nin yoğunluğu 0,930–0,935 g/cm3 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Uzun polimer zincirlerinin çok sıkı vaziyette bir araya gelmesi sonucu yüksek molekül ağırlığı elde edilmektedir. UHMWPE, sahip olduğu uzun zincirler sayesinde içinde bulunan moleküller arasında güçlü bir etkileşim söz konusudur. Bu durum malzemeye sertlik özelliğini vermektedir ve bu malzemelerde yüksek darbe direnci mevcuttur. UHMWPE, mühendislik alanında oldukça sık kullanılır. Örneğin, tekstil makinelerinde, polivinil klorür (PVC) kapı ve pencerelerde, yiyecek içecek paketleme makinelerinde, hidrolik sızdırmazlık malzemelerinde, maden makinelerinde pnömatik ve yağsız uygulamalarda kulanılır. Bu çalışmada polimer matris kompozitlerden ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilenin (UHMWPE) mikro işlenebilirliği deneysel olarak incelenmiştir. UHMWPE’nin, diğer plastikler gibi kolay üretilememesi talaşlı imalat yöntemleri ile üretilmesini gündeme getirmiştir. UHMWPE’ye seramik (SiC) takviyesi yapılmasının mikro işlenebilirliğe etkisi araştırılmıştır. Farklı devir sayılarında takviyeli ve takviyesiz UHMWPE freze tezgâhında işlenmiş ve sonuçlar yüzey pürüzlülüğü, maksimum kesme sıcaklıkları ve talaş şekilleri açısından kıyaslanmıştır. Takviyeli durumda yüzey pürüzlülüğü iyileşirken, maksimum kesme sıcaklıkları artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polimer Kompozitler, Mikro İşleme, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMWPE)