SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ramazan TEMEL, lke TRKMEN
 


Keywords:UAK KARA KUTUSUNDAN ALINAN VERLER KULLANILARAK UU PARAMETRELERNN YAPAY SNR AI LE NCELENMES
 
Uaa ait aerodinamik yapnn dizayn, yapm ve uan iletilmesi aamasnda kullanlacak ou parametrenin hava basnc ile dorudan ilikisi bulunmaktadr. Bu nedenle uan pitot-statik lm sensrleri ile bu parametrrelerin hesaplanmas iin kullanlacak basn ve scaklk verilerinin salkl alnabilmesi byk nem arz etmektedir. Uak performansn deerlendirmek iin genel olarak iki parametre yaygn ekilde kullanlmaktadr. Bu parametrelerden birincisi olan hcum as (AOA-Angle Of Attack), uan performans limitlerini anlamada nemli bir aerodinamik parametredir. Son dnem havaclk kazalar ve olaylar, ticari havaclk asndan ncelikli olarak yeni uu eitim programlarnda AOAa daha fazla nem verilmesini salamtr. Performans asndan ikinci nemli parametre olarak mach says kullanlmaktadr. Mach says, hareket halindeki hava aracnn hz ile lm yaplan ortamn artlarna gre belirlenmi ses hzna oran olarak ifade edilmektedir. Teknolojideki gelimeler sayesinde uaklar ok yksek hzlarda uabilmekte olup dk hzda icra edilen uu faaliyetlerinde rastlanmayan farkl uu karekteristikleri yksek hzlarda gerekletirilen uular esnasnda grlebilmektedir. Mach says, hava aralarnn aerodinamik performans ve kanat profil karekteristii gibi parametreleri belirlemektedir. Bu almada, geleneksel olarak pitot statik sensrler araclyla llen basn ve scaklk deerleri ile hesaplanan hcum as ve mach hz, kara kutudan elde edilen motor parametreleri kullanlarak Yapay Sinir Alar (YSA) ile tm uu fazlar iin tahmin edilmi ve sonular gerek deerler ile karlatrlmtr. Bylelikle pitot static sistem sensrlerinde meydana gelecek bir arza durumunda hcum as ve mach saysnn hesaplanmasnda kullanlabilecek alternative bir yntem gelitirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kara Kutu, Yapay Sinir A (YSA), Hcum As, Mach Says. Uu Kayt Cihaz