SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glnihal ZEL, Pelin TOKTA
 


Keywords:TEDARK SEMNDE BTNLEK MEREC COCOSO YAKLAIMI: TIBB CHAZ SEKTRNDE BR UYGULAMA
 
Tbbi cihaz sektr eitli dinamikleri iinde barndran ve dnyada hzla gelien bir sektrdr. Gelitirilen teknolojiler, salk hizmetlerinde tehis ve tedavi uygulamalarna bal olarak devaml geliim gstermektedir. Bu deiime ayak uydurabilmeleri, artan rekabet ortamnda varlklarn srdrebilmeleri iin tbbi cihaz reticilerinin srekli iyiletirme faaliyetleri ierisinde olmalar gerekmektedir. Endstriyel alanda retim yapan birok firma iin gerekli olan bu durum rn gvenlii ve kalitesinin direkt olarak insan hayatna etkisi dnldnde tbbi cihaz sektrnde daha da nem kazanmaktadr. Tbbi cihaz retimi yapan firmalarda rnn tbbi cihaz olmasnn getirdii yasal gereklilikler, kalite sreleri kapsamnda standartlar ve ynetmelikler erevesinde, onaylanm kurulu ve yetkili otoritelerce takip edilmektedir. MDR 2017/45 ile artan maliyetler ve ykmllkler tbbi cihaz reticilerini srelerini sorgulamaya itmitir. Bu almada, tbbi cihaz retimi yapan bir firmada mteri isteklerinin karlanamad tespit edilmi, teslim srelerinin artt gzlemlenmitir. Teslim sresinin art sebepleri zerinde yaplan deerlendirmede tedariki seiminin etkin yrtlemedii tespit edilmitir. Bu amala, firmann sektr bilgisi ve odak grup deerlendirmeleri sonucunda 6 tedariki ve 6 kriter belirlenmitir. Ele alnan tedariki seimi probleminde tedarikilerin sralanmas iin yeni nesil ok kriterli karar verme (KKV) yntemlerinden birisi olan Combined Compromise Solution (CoCoSo) yntemi nerilmitir. Tedariki seim kriterlerinin arlklandrlmas iin de Method Based on Removal Effects of Criteria (MEREC) arlklandrma yntemi kullanlmtr. Bu alma ile tbbi cihazlarda yeni nesil tedariki seimi yntem uygulamas gerekletirilmitir. Tbbi cihazlarda tedariki seimi alannda yaplan almalarn yetersizlii dnldnde ilgili almann literatre katk salayaca dnlmektedir. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0002-8503-2321)

Anahtar Kelimeler: MEREC, CoCoSo, Tedariki seimi, Tbbi Cihaz