SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK
 


Keywords:SOĞUK ODA TASARIMI VE SİSTEM VERİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
 
Günlük hayatta meyve ve sebzeler başta olmak üzere birçok besin türü, depolama ömrünün arttırılması için soğutmaya ihtiyaç duymaktadır. Ev ortamında bu amaçla buzdolapları kullanılırken, endüstriyel alanlarda büyük depolama ihtiyaçları doğrultusunda soğuk odalar kullanılmaktadır. Evimizde buzdolabında muhafaza ettiğimiz hemen hemen her besin, ilaç, kimyasal vb. malzemeler soğuk odalarda depolanarak, soğutmalı araçlarla camlılara sağlanmaktadır. İstenen soğutma yükünün, minimum enerjiyle sağlanması için özellikle, soğutulması düşünülen besinlerin depolanma şekli, ihtiyaç duyulan ortam özellikleri, soğuk oda sistem içindeki ısı kazançları (aydınlatma, insan, forklift vb.) düşünülerek, soğuk oda duvar yüzeylerinden sisteme geçen ısı kazancının minimize edilmesi için uygun yapı elemanları seçilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında, toplamda 30 ton kütleye sahip patates sebzesi için uygun ölçülerde soğuk oda tasarımı yapılarak, uygun soğutma kapasitesi belirlenmesi için Sakarya ilinde örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar yapılırken, soğuk oda iç yapısal özellikleri, mimari tasarımı, çalışma ortamı, ısıl kazançlar ve soğutma yapılan besinlerin fiziksel özellikleri ile olgunlaşma sıcaklıklarının dikkate alınması gereken önemli parametreler olduğu vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda soğuk odaların amacına uygun şekilde, verimli olarak kullanılabilmesi için depolayacağı besinlerin saklanma koşulları, bulundukları coğrafi bölge ve kullanım durumuna göre özel olarak tasarlanmaları ve bu doğrultuda uygun dış duvar yapı elemanlarının belirlenmesi, besin yerleşimi vb. parametrelerin soğutma yükü hesaplamalarına ve dolayısıyla sistem veriminin arttırılmasına önemli girdi sağladığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk oda, Soğutma yükü, Isı kazancı