SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fulya EYN, Burcu OYANIK, Adem KORKMAZ, Osman ULHA, Zafer PEK
 


Keywords:SMETRK GEOMETRDEK KAPI GLENDRME SACLARI N EKLLENDRME SRELERNN TEK KALIP SETNDE GELTRLMES
 
Otomobil ana sanayisi ve bu sektre arz edilen rnlere ilikin mevcut piyasa ve mteri artlar dikkate alndnda yeniliki, inovatif, ekonomik ve teknolojik zmler gelitirme gereklilii bulunmaktadr. Sz konusu almada otomotivde kullanlmakta olan simetrik ve simetrie yakn formlara sahip olan kap i glendirme saclarnn, Al esasl malzemeler kullanlarak imalat amalanm olup, bu kapsamda dk maliyetli, kaliteli ve yeniliki kalp gelitirilmesi ve prototip retimi hedeflenmitir. lgili alma kapsamnda 4 farkl i parasnn tek kalpta pozisyonlanmas, geri esneme ve formlama analizi dikkate alnarak kalp gelitirme almalar gerekletirilmitir. almann gerekletirilmesi srasnda bir dizi teknik ve teknolojik faaliyet adm takip edilmitir. Bu kapsamda ilk olarak ekillendirme srelerinin tek kalp setinde gerekletirilmesine ynelik akademi ve endstri temelinde ortaya konulmu almalar incelenmi ve alma konusu hakknda bilgi birikimin elde edilmesi salanmtr. Daha sonrasnda elde edilen bilgi birikimi proses girdisi olarak kullanlm olup, tasarm kriterlerinin oluturulmas almalar gerekletirilmitir. Akabinde bilgisayar destekli izim, tasarm ve mhendislik yazlmlarndan (CAD/CAE) yararlanlarak kalp ve rne ilikin tasarm ve tasarm dorulama almalar yaplmtr. Sanal ortamda dorulanan modellerden yararlanlarak pilot retim faaliyetleri gerekletirilmitir. Son olarak gerek retim koullarnda imal edilen rn zerinde performans testleri gerekletirilmitir. almann tamamlanmasyla birlikte, otomobillerde kullanlan kap i glendirme saclarnn Al esasl malzemeler kullanlarak, gelimi fiziksel ve mekanik zelliklere sahip olacak ekilde retilebilirliinin mmkn olduu kantlanmtr. Ayrca, pres vuru saysnn azaltlmas hedefi ile enerji tasarrufu salanmas, retim proses verimliliin arttrlmas, maliyet, iilik ve malzeme maliyetinin minimize edilmesi mmkn olmutur. Dier bir yandan, operasyonel iyileme ile mteri memnuniyeti salanm, kalite standart ve gerekliliklerinin karlanabildii dorulanmtr.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Malzeme, Plastik Deformasyon, Kap Glendirme Sac, Tek Kalp Seti, Saysal Simlasyon, Otomotiv.