SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Muhammet Ali KARADA, Ali KBAR
 


Keywords:NPEL REDKSYONLARDAK BASIN KAYBININ NUMERK ANALZ
 
Bu almada nipel redksiyonlardaki farkl gei alar ve a balang ile biti kenarlarna yaplan radyuslarn basn dm zerindeki etkileri saysal olarak incelenmitir. Borulama sistemlerinde sklkla kullanlan nipel redksiyonlarda, ani daralma veya genileme halinde ak ayrlmas meydana gelmektedir. Bundan dolay ayrlma ve yeniden tutunma noktasnda vorteksler, ak ayrlmalar, ikincil aklar, trblans olumakta ve basn kayplarnn artmasna sebebiyet vermektedir. Oluan kayplar nedeniyle ihtiya duyulan pompa veya fan gc yetersiz kalmaktadr. Basn kayplar faydal enerjinin kayb olduundan nipel redksiyonlarn tasarmnn iyiletirilerek kayplarn en aza indirilmesi byk nem arz etmektedir. Yaplan saysal almada kullanlan DN50-DN25(BSP2-BSP1) nipel redksiyonda 80 ile 160 arasnda dokuz farkl gei as incelenmi olup bu alarn balang ve biti kenarlarna yaplan radyuslarn basn dm zerindeki etkileri aratrlmtr. Numerik analizde akkan olarak ISO VG 32 hidrolik ya kullanlarak Reynold says 7183 olarak hesaplanmtr. Trblansl ak simle etmek iin k- ε trblans modeli tercih edilmitir. Ayrca ISO 4144 standardna gre tasarlanan AISI 316 paslanmaz elik nipel redksiyonlarn farkl gei asna karlk gelen uzunluklar iinde maliyet almas yaplmtr. Yaplan incelemeler sonucunda nipel redksiyonlarda gei asnn azalmasyla basn dm miktar azalmaktadr. Ancak gei as ile beraber et kalnl da azalacandan nipel redksiyon uzunluunun artrlmas gerekmektedir. Bu da hammadde maliyetlerinde byk arta sebep olmaktadr. Bunun yerine ani daralma gerekleen nipel redksiyonlarda, a biti kenarna radyus yapldnda basn dmnn nemli miktarda azald, a balang kenarna radyus yapldnda ise basn dmne pek bir etkisinin olmad analiz edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Nipel Redksiyon, Basn Dm, Numerik Analiz, Yerel Kayplar