SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Muhammad Nadeem ASLAM, Deniz ULUSARSLAN
 


Keywords:NEMLENDRME VE NEM ALMA SSTEM ENTEGRE EDLM PARABOLK OLUK KOLEKTRL GNE DESALNASYON SSTEM
 
Dnya suyunun yaklak %97'si, iilmeye uygun olmayan ve tarmda kullanlamaz deniz suyudur. Artan kresel nfus ve iklim deiiklii nedeniyle Birlemi Milletler tahminlerine gre 2025 ylna kadar yaklak 1,8 milyar insan ciddi su ktl ile kar karya kalabilir. Aratrmaclarn odak noktas, yenilenebilir enerji kaynaklar, zellikle gne enerjisi kullanarak iilebilir su retmek iin deniz suyunu kullanmaktr, nk su krizi tehdidi olan blgelerin ou Ekvatora yaknlklar nedeniyle bol miktarda gne radyasyonu almaktadr. Gne damtcs, gne enerjisi kullanarak tuzlu suyu tatl suya dntrmek iin temel bir cihazdr. Tek dezavantaj, dk su verimi ve enerji verimliliidir, bu da onu byk lekli tatl su retimi iin uygun hale getirmez. Gne desalinasyon sisteminin performansn artrmak iin literatrde birok alternatif ortaya konmutur. Bu almada, bir nemlendirme-nem alma sisteminin parabolik-oluklu gne kolektr ile birletirildii entegre bir sistem teorik olarak tasarlanm ve analiz edilmitir. Gne kollektr havay str, ve gne damtcs iin su ktlesi girii nemlendirme-nem alma ileminden gelir. Isl analize dayal geleneksel ve nerilen sistemler iin iki ayr matematiksel model gelitirildi. Modeller EES kullanlarak zld, ve yaz ve k gndnmleri ile bahar ve gz ekinokslar iin stanbul'a maksimum gne radyasyonu ve scaklk saatlerinden biri olan 13:00-14:00 saatleri arasnda uyguland. nerilen sistem, zellikle souk mevsimlerde artan su verimlilii ve enerji verimlilii gsterdi. En yksek su verimi yaz gnnde yaklak 0,22 kg/saat.m2 elde edildi. Bu verim, ayn koullarda alan geleneksel gne damtcsna gre %144 daha fazladr. Son olarak, deien girdi koullarnn sistem performans zerindeki etkisini grselletirmek iin nerilen sistemin parametrik analizi yapld.

Anahtar Kelimeler: Tatl su, Damtma, Gne enerjisi, Parabolik oluk kolektr