SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra ZMEN
 


Keywords:MLL TEKNOLOJ HAMLES, TOPLUM 5.0 VE ENDSTR 4.0
 
Sanayi devrimlerinin son dura olan ve gelimi toplumlarn kendi verdikleri isimlerle anlan yeni dnemlerin temelinde dijital kavramnn odaa alnd bir dnm sreci yatmaktadr. Trkiye'deki dnmn ad "Milli Teknoloji Hamlesi" dir. Bu almann amac "Milli Teknoloji Hamlesi" kavramnn alanyazndaki yerini ortaya koymak ve kavramsal kullanm asndan Endstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlar ile karlatrmaktr. almada literatr aratrmas yntemi kullanlmtr. Bu balamda "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "The National Technology Move" kelime gruplar ile bu kavramlarla birlikte kullanlan Dijital Trkiye ve Digital Turkey kelime gruplar da taranmtr. Bu kapsamda Google Scholar, TR Dizin, ProQuest, ScienceDirect ve Dergipark online veri tabanlar zerinden literatr taramas yaplmtr. Genel olarak Milli Teknoloji Hamlesi ve ngilizce karl olan The National Technology Move kavramlar toplam 61 akademik almada ele alnd grlmtr. Elde edilen sonular ierik analizi yntemi ile deerlendirilmi hem zamansal geliimi hem de yaygnlama balam ele alnmtr. Sonular "Milli Teknoloji Hamlesi" kavramnn haber metinlerinin yannda bloglar, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarnda kullanm asndan yaygn olduunu gsterse de, akademik almalardaki kullanm yaygnlnn ayn hzda devam etmedii sylenebilir. Ancak kavramsal olarak yeni bir kavram olmas, kamu strateji belgelerinde yer alma noktasndaki doyuma ulamam olmas akademik almalarda kullanm skln aklayabilecek iki temel faktr olarak deerlendirilebilir. Bunun yan sra bu kavramn yaklam olarak Almanya ve Japonya merkezli Endstri 4.0 ve Toplum 5.0dan farkl balamda kullanma sahip olmas ve genelde almalarda "dijital dnm" kavramnn kullanlyor olmas da bu sebeplere eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital dnm, Milli Teknoloji Hamlesi, Endstri 4.0, Toplum 5.0