SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yaar SECCAT KESC, Kadir COKUN
 


Keywords:KURUTMA MAKNELERNDE KULLANILAN SAC PARALARIN ET KALINLII OPTMZASYONU
 
Kurutma Makinelerinde Kullanlan Sac Paralarn Et kalnl Optimizasyonu adl projede gerekli iletme koullarnda kaliteyi ve fonksiyonu etkilemeyecek ekilde en uygun et kalnl deerlerini tespit etme almas yaplmtr. 2020 ylnda 2.97 milyar dolarlk bir pazar hacmi bulunan yass elik, dnyada en ok ticareti yaplan 617. rn olmutur. Bu alma temelde, dnya genelinde kullanm bu denli yaygn olan sac metal kullanmnn doaya olan zararl etkilerinin, hammadde tedariinde yaanan kresel problemlerin ve retim aamalarnda ortaya kan karbon ayak izinin azaltlmasn amalamaktadr. Bu dorultuda, iletme koullar ve retim sreleri dikkate alnarak gerekli hesaplamalar, sonlu elemanlar yntemini kullanan bilgisayar destekli analiz programlarndan ANSYS Mechanical Analysis kullanlarak, Structural FEA almalar gerekletirilmitir. Yapsal analiz almalarnda paralarn geometrisi, et kalnlklar ve malzemeleri deerlendirilerek simlasyonlar kurgulanmtr. Proje kapsamnda yaplan yapsal analiz almalar sonrasnda test aamalarna geilir, kullanlacak hammaddenin deklare edilen malzeme deerleri Ar-Ge bnyesinde oluturulan sac hammadde teknik artnamesindeki deerler ile karlatrlmtr. letme koullarna uygun deerler olduu gzlendikten sonra, ekme ve tuzlu su korozyon testleri yaplmtr. ekme testinin sonucunda akma dayanm, kopma dayanm, yzdelik uzama, n ve r deerlerinin uygunluklar tespit edilmitir. Gerekletirilen ilk testlerin sonunda, karar verilen malzeme ve geometrinin seri retim koullarnda srdrlebilirliini lmek iin deneme basks alnmas gereklidir. Yaplan deneme basksnda, seri retim koullarna uygun ekilde bask alnm ve sacn retilebilirlii, kalpla etkileimi kontrol edilerek bask esnasnda oluan kalite hatalar gzlemlenmitir. Basklar salkl ekilde alndktan sonra, hammaddeler mr testine alnmtr. Test esnasnda paralarda; renk deiiklii, paslanma, yrtlma ve atlama olmad gzlemlenerek uygun olduu tespit edilmitir. mr testini sorunsuz ekilde geen paralar, uzun sre istifte bekleme ve nakliye hasar olumas durumuna kar drop test yaplarak olas hatalar simle edilmitir. Makinenin temel konstrksiyonunu oluturan sac paralarda snmleme zelliinin olmas ok nemlidir. Bu sebeple yeni tasarmn istenen akustik kstaslarn lmek iin makine akustik teste alnmtr. Yaplan akustik test sonucunda hedeflenen dB deerinin yakalanabildii gzlemlenmitir. Yaplan iyiletirmelerin birincil olarak retim ile test edilmesi yerine, sonlu elemanlar analizi kullanlarak simlasyon ortamnda test edilmesi, hammadde israfnn nne gemektedir. Bu almann nihayetinde bir kalite ve fonksiyon kayb yaamadan, kurutma makinesinde kullanlan sac paralar optimize edilmi ve retime bu ekliyle yansmtr. Bu bildiride, proje kapsamnda gerekletirilen optimizasyon almalarndan Structural FEA blmnde gerekletirilen analizler anlatlacaktr.

Anahtar Kelimeler: Yapsal Analiz, FEA Analysis, Sonlu Elemanlar Analizi