SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ali GNEN, Ferhat CERTBNMEZ
 


Keywords:KRESEL GRAFTL DKME DEMRN BORLANMASI VE TERMOREAKTF DFZYON YNTEMLER LE YZEY MKROYAPISI BAKIMINDAN KIYASLANMASI
 
Fiziksel ve kimyasal zellikleri dkme demirlere mekanik zellikleri ise eliklere yakn olan kresel grafitli dkme demirler (KGDD) eliklere gre daha maliyet etkenli retilebilmeleri bu alamlarn eliklere bir alternatif olmasn salamtr. Bu almada kresel grafitli dkme demir (KGDD-70) alam 1000 ℃de 3 saat sre ile borlama ilemine tabi tutulmutur. Borlama sonras yzeyde oluan borr tabakasnn kesit grnm taramal elektron mikroskobu ve enerji dalm spektroskopisi (SEM-EDS), X-n (XRD), ve mikrosertlik testi ile incelenmitir. Elde edilen veriler literatrde kresel grafitli dkme demirler zerinde gerekletirilen Termo-kimyasal kaplamalar ile yzeyin mikroyaps ve olas etkileri tartlmtr. Borlama ilemi sonras KGDDnin yzeyinde yaklak 75 m kalnlnda yzey boyunca sreklilii bulunan ve testere dii morfolojisine sahip tek fazl Fe2B tabakasnn elde edilmitir. Kaplama tabakas ieriinde yer yer kresel grafitli dkme demirlere adn veren kresel grafit nodl yapsnn dekarbrizasyona urad tespit edilmi olmakla birlikte , Termo reaktif difzyon kaplamalarn aksine, byk oranda korunduu tespit edilmitir. Elde edilen kaplama tabakalarnn 1648 HV0.1 sertliinde olduu ve ilemsiz numuneye gre yaklak 5 kat daha yksek sertlik deerine sahip bir yzey elde edildii tespit edilmitir. alma sonucunda borlama ilemi ile Termo reaktif difzyon kaplamalara gre daha kaln kaplama tabakas elde edilebilecei ancak elde edilen kaplama tabakalarnn daha dk sertlik deerlerinde olabilecei gz nnde bulundurulmaldr. ORCID NO: 0000-0002-5615-3124

Anahtar Kelimeler: Kresel Grafitli dkme demir, Borlama, Termo-reaktif difzyon teknii, Krsel grafit nodlleri