SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gamze YALIN, Sava BAYRAM
 


Keywords:KLASK VE MODERN PROGRAMLAMA ARALARININ NAAT SEKTR KAPSAMINDA DEERLENDRLMES
 
z: naat sektr; retimin doaya ak ortamda gereklemesi, projelerde geri beslemenin zor olmas, proje srelerinin uzun olmas gibi nedenlerden dolay planlama ve programlamann son derece nem kazand bir sektrdr. Gnmzde inaat proje yneticileri, yaplacak iin proje sresini ve bu kapsamda planlanan faaliyetlerin/imalatlarn srelerini ve bolluklarn belirleyebilmek iin farkl i programlama yntemleri kullanmaktadrlar. Bu tr sre ve bolluk verileri, projelerin daha etkin planlanmasn ve kontroln salayan kritik/esnek faaliyetlerin belirlenebilmesinin yan sra, proje kapsamnda yaplmas gereken kaynak planlamas iin de nemli bilgiler salamaktadrlar. Kronolojik olarak ubuk diyagram/gantt tablosu ile balayan i programlama sreleri, kritik yol metodu (CPM) ile bir st noktaya tanmtr. CPM, inaat projelerinin planlanmas iin faydal olsa da, yllarca sren uygulama ve aratrmalar, onun bir karar destek arac olarak kullanmn snrlayan baz dezavantajlar ortaya karmtr. Bu nedenle, daha gelimi i programlama aralar aray devam etmitir. Bu kapsamda, CPMin dezavantajlarnn stesinden gelmeye ynelik olarak, her faaliyetin sresini ayr zaman segmentlerine ayrarak daha detayl bir ayrnt dzeyi sunan kritik yol segmenti (CPS) ve kesintisiz kaynak kullanmn salayan tekrarl izelgeleme yntemi (RSM) gibi yaklamlar ortaya atlmtr. Bu almada ubuk diyagram, CPM gibi klasik i programlama aralarnn yansra, literatrde yeterince ele alnmayan kritik yol segmenti (CPS) ve tekrarl izelgeleme yntemi (RSM) inaat sektr asndan ele alnmtr. Bu yaklamlarn avantaj ve dezavantajlar incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: naat, program, ubuk diyagram, CPM, CPS, RSM.