SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Furkan KORKMAZ, enol BAKAYA
 


Keywords:KARE KESTL TEL BOBN YERLETRLEN BORUDA ISI TRANSFER VE AKIIN NMERK OLARAK NCELENMES
 
Gnmzde artan enerji ihtiyac, enerji kaynaklarnn azalmas gibi faktrlerden dolay elde olan ve henz tasarm aamasndaki enerji aktarm sistemlerinin daha verimli olmasn zorunlu klmtr. Ayrca gelien teknoloji ile beraber bu cihazlarn daha az yer kaplamas da hedeflenmektedir. Enerjinin daha verimli kullanld sistemlerde, enerji kayplarnn azalmas sayesinde sistemdeki enerji ile daha ok i yaplabilmesi mmkndr. Endstrinin birok alannda kullanlan s enerjisini bir akkandan dier akkana aktaran sistemler s deitiricisi olarak adlandrlr. Gelien teknoloji, artan enerji tasarrufu ihtiyac ve alan sknts gibi sebeplerden dolay s deitiricilerinin daha kompakt ve s transferi orannn daha yksek olmas iin gelitirilmesine ynelik almalara hz kazandrlmtr. Literatr incelendiinde, s deitiricilerinde hem alandan tasarruf etmek hem de daha yksek tanm ile s transferi elde etmek iin eitli metotlar zerinde allmtr. Mevcut almada, pasif s transferini iyiletirme yntemlerinden birisi olan boru/kanal ierisine farkl geometrilerde kare kesitli tel bobinler yerletirilerek s transferine ve aka olan etkiler incelenmitir. alma kapsamnda, tel bobinin boyutsuz adm oran (p/di) deiiminin etkisinin Reynolds saysna bal olarak Nusselt says, basn kayb ve termo-hidrolik performans faktr zerindeki etkiler HAD (ANSYS FLUENT) ile irdelenmitir. Sonu olarak, en dk adm oranna sahip (p/di=0.5) kare kesitli tel bobin yerletirilen analiz sonucunda, Reynolds 80000 trblansl aknda, Nusselt saysnda dz boruya kyasla 42.2% iyileme kaydedilmitir. En az basn kayb yaratan kare kesitli tel bobin ise, adm oran en yksek olan (p/di=0.8) konfigrasyon olduu grlmtr ve analizlerde dz boruya kyasla Reynolds 50000 aknda, 834% kayplarn artt sonucuna ulalmtr. Termo-hidrolik performansn en yksek olduu sonu ise adm oran 0.8 olan kare kesitli tel bobin yerletirilen analizde 0.61 olarak hesaplanmtr. (Bu alma, ilk yazara ait olan yksek lisans tezinden tretilmitir. ORCHID NO: 0009-0008-7121-5259)

Anahtar Kelimeler: kare kesit, tel bobin, s transferi, HAD