SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Levent KARTAL
 


Keywords:KARBOTERMİK REDKSİYON İLE KOMPOZİT KOBALT NİKEL BORR PARTİKL SENTEZİNİN İNCELENMESİ
 
Gei metali borrleri (TMB'ler) ar sertlik, yksek oksidasyon ve korozyona direnci, yksek ergime noktas, yksek elektriksel ve termal iletkenlik gibi birleik zelliklerinden dolay anmaya dayankl kaplamalar, mknatslar, katalizrler, kesici aletler ve metal matrisli kompozitlerde takviye maddeleri gibi ok farkl uygulamalarda kullanlmaktadr. Gei metal borrler arasnda kobalt esasl borrler (CoxB) yksek kimyasal kararll, yksek sertlii, manyetik zellikleri, yksek anma direnci ve elektro-katalitik zellikleri ile ilgi eken gei metal borrleri arasndadr. zellikle elektro-katalitik zellikleri nedeniyle elektroliz ve yakt hcrelerinde katalizr olarak kullanmna ynelik aratrmalarn odak noktas olmutur. Bu almada, ucuz, ulalabilir oksitli (NiO, CoO, B2O3) balang malzemelerinden balanarak tek admda, kristalin Co-Ni-B kompozit toz retimi karbotermik redksiyon yntemi ile gerekletirilmitir. Toz karm Ni:B ve Co:B mol oran 1:1 olacak ekilde ayarlanmtr. Co-Ni-B retimine scakln (1273-1473 K) ve srenin (30-270 dak.) etkisi sistematik deneyler ile incelenmitir. Toz karmnn bozunma davran TG/DTA ile belirlenmitir. retilen numunelerin karakterizasyonu X-n krnm (XRD) ve taramal elektron mikroskobu (SEM) kullanlarak yaplmtr. XRD sonular reaksiyon scakl ve reaksiyon sre artnn partikllerde borr faz oluumunu arttrdn gstermitir. Tek fazl kristalin Ni2B-Co2B partiklleri 49 nm kristal boyutlar ile 1473 K ve 150 dak. artlarnda baarl bir ekilde retilmitir. SEM grntleri partikllerin nanoboyutlu partikllerin alomerasyonu sonucunda olutuunu ve topaklanma eiliminin yksek olduunu gstermitir. ORCID NO: 0000-0002-6291-8947

Anahtar Kelimeler: Kobalt nikel borr, kobalt, nikel, karbotermik redksiyon