SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine DERE, Bahadr AKBAL
 


Keywords:ZOLATR HASARLARININ GRNT LEME LE TESPT
 
zolatrler havai hat iletkenlerini direkler zerinde tamaya ve topraktan yaltmaya yaramaktadr. zolatr zerinde biriken nem, kir, yamur sular vb. gibi etkenler kaak akmlara neden olarak izolatrlerin hasarlanmasna yol amaktadr. Bu hasarlar atlak veya krk eklinde izolatr yzeyinde olumaktadr. Oluan krk ve atlaklar istenmeyen enerji kesintilerine ve gelecekte daha byk ekonomik kayplara sebep olmaktadr. Bunlarn nne geebilmek iin izolatr yzeyinde bulunan krk ve atlaklarn ksa srede tespit edilmesi gerekmektedir. Geleneksel yntemlerle izolatr zerinde oluan hasarlarn tespiti zor olmaktadr. Bu almada krk veya atlak bir izolatrlerde arza tespiti iin grnt ileme yntemi nerilmektedir. Hasarl izolatr grnts zerinde hasar tespiti yaplabilmesi iin MATLAB programnda, grnt baz ilemlerden geirilmelidir. zolatr zerindeki hasarn belirginletirilerek tespit edilmesi amalandndan istenilen aamaya gelinene kadar grnt zerinde gerekli ilem admlar uygulanmtr. Kenar belirleme, eikleme, morfolojik ilem ve histogram eitleme gibi grnt ileme admlar sayesinde grnt zerindeki nesnelerin kenarlar belirginletirilirmi, grlmesi istenen ilgili ksmlar ortaya karlrmtr. Grnt ileme sonucunda elde edilen verilerden bir veri seti oluturulup destek vektr makineleri ve yapay sinir alar yntemleri kullanlarak Python zerinde grnt snflandrma ilemi yaplm, bylece hasarl ve hasarsz izolatr tespiti gerekletirilmitir. Toplamda 348 adet veri ile snflandrma yntemlerinin eitim ve test ilemleri yaplmtr. alma sonunda snflandrma yntemleri karlatrlm, destek vektr makinelerinden %66, yapay sinir alarndan %60 oranlarnda doruluk elde edilmitir. ORCID NO: 0000-0002-9685-8524

Anahtar Kelimeler: Grnt leme, MATLAB, Destek Vektr Makineleri, Yapay Sinir Alar, Python