SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mahmut ATTAROLU, Hasan Utku UYGUN, Fehmi Samet DEMRC, ar Emir AIKKAPI, Umut SOY, Yurdakul AYGRMEZ
 


Keywords:NAAT SEKTRNDE SZLEME YNETM; BBLYOMETRK ANALZ
 
naat sektr farkl alma alanlar ieren, bnyesinde birden fazla payda ve eitli risk etmenleri barndran bir disiplindir. Bu etmenler dorultusunda inaat sektrnde ele alnan projelerin planlanan ekliyle tamamlanabilmesi iin yasal bir dayanaa ihtiya duyulmaktadr. Bu yasal dayanak taraflara sorumluluk ykleyen, taraflarn haklarn ve borlarn tanmlayan, szl veya yazl bir ekilde beyan edilebilen szlemelerdir. Szlemelerin ynetimi ise belirlenen sreyi amadan ve anlamazla dmeden szlemenin amacna ulamasn salayan bir sretir. Bu almann amac inaat sektrndeki szleme ynetimi ile ilgili yaplan aratrmalar kantitatif olarak incelemektir. Bu dorultuda bibliyometrik analiz metodu kullanlarak bir alma gerekletirilmitir. alma kapsamnda Scopus veri tabanndaki makaleler ve bildirilerden yararlanlm olup, incelenen dokmanlar arasndan inaat sektrnde szleme ynetimiyle dorudan ilikisi olmayanlarn elenmesi sonucunda 1976 ve 2023 yllar arasnda gerekletirilen 126 adet alma tespit edilmitir. Tespit edilen bu almalarn VOSviewer yazlm yardm ile anahtar kelime, yazar, kaynak ve lke analizleri yaplmtr. Analiz sonucunda inaat sektrnde szleme ynetimine ilikin en ok katk salayan lkenin in olduu, son yllarda aratrmalarn yap bilgi modellemesi, blok zincir ve ok kriterli karar verme sistemleri hakknda gerekletirilmeye baland gzlemlenmitir. Ele alnan bu alma, inaat sektrnde szleme ynetimi alannda alma yapmak isteyen aratrmaclarn ve sektrdeki yneticilerin ilgili konu hakknda mevcut durumun saptanmasnda ve gelecekteki almalarn hangi alanlarda yrtlebilecei konusunda k tutacaktr.

Anahtar Kelimeler: Szleme Ynetimi, naat Sektr, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer